Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED NORRA VALDSHULT 1:32 - husnr 1, VALDSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_051:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALDSHULTS KYRKA (akt.)

1904 - 1905

Jönköping
Gislaved
Småland
Valdshult
Norra Hestra församling
Växjö stift
Valdshults kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Under 1880-talet började en ny kyrka på allvar att diskuteras. Först 1901 kom dock den slutgiltiga ritningen att fastställas. Denna hade framtagits av ingenjör E T Cedergen vid Nissafors och omarbetats av arkitekt Fritz Eckert vid Kungliga Byggnadsstyrelsen. Den gamla kyrkan revs 1904 och den nya uppfördes under detta och nästkommande år. Byggmästare var A Gren från Öjhult. 1907 färdigställdes en orgel av C A Härngren, Lidköping.
1934 konserverades ett senmedeltida krucifix och uppsattes på altaret istället för 1905 års träkors i vitt och guld. Konservator var K J R Johansson. 1940 ersattes kyrkans taktäckning av plåt med tegel,...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1523 - 1523 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Ulf Sonnasson, Skänninge (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1670 - 1670 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1718 - 1718 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

A Gren, Öjhult (Byggmästare)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1905 - 1905 Nybyggnad - Torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Nybyggnad - Sakristia

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Nybyggnad - Korparti

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Konservering av senmedeltida krucifix. Ersätter träkors på altaret.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1940 - 1940 Underhåll - takomläggning
Plåttäckning ersätts av tegel utom på torn.
År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör målas helt vit.

Carl Emmanuelsson (Hantverkare - Målare)

År 1955 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

R Rosengren (Konstruktör)

År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkar kortas och sidogångar anordnas. Kamin slopas. Det ursprungliga altarkorset återbördas och en skärm sätts för en del av korfönstret. Altarringens insida kläs med träfiberskivor. Passagen mellan sakristia och kor flyttas mer åt väster. Sakristian förses med en skrudkammare. Ny läktartrappa och vindfång ordnas i vapenhuset. Torntrappan från läktaren flyttas från sydöstra till nordvästra hörnet.

Malte Erichs (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Underhåll - golv
Golv slipas och fernissas.

Malte Erichs (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Till stor del ny färgsättning.

Malte Erichs (Arkitekt)

Tage Johansson, Gällstad (Hantverkare - Målare)

År 1955 - 1956 Konservatorsarbeten
Gamla kyrkans predikstol konserveras och ställs på platsen för kaminen. Predikstolen från 1905 slopas och på dess ställe placeras dopfunten och äldre träskulptur.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av tak.
År 1980 - 1989 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan målas med vit akrylatfärg.
År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Tegel byts mot skivtäckning av plåt.
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Återgång till ursprunglig färgsättning.