Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖNSTERÅS ÅBY 1:96 - husnr 1, FLISERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03271.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLISERYDS KYRKA (akt.), FLISERYDS KYRKA (akt.)

1816 - 1818

1816 - 1818

Kalmar
Mönsterås
Småland
Fliseryd
Fliseryds församling
Växjö stift
Örnebäcksvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nuvarande kyrkan uppfördes under åren 1816-1818. Den är en korskyrka med timmerstomme som efter några år exteriört försågs med stående träpanel och interiört putsades. Den panelade träkyrkan var mycket enkel till sin utformning, fasaderna var rödfärgade och taket klätt med enku¬pigt tegel. 1851 reveterades kyrkan utvän¬digt och 1880 tillbyggdes ett klock¬torn i tegel mot kyrkans norra gavel. Tor¬net gavs i förhållande till kyrkan en ganska kraftfull gestaltning i nygotisk anda och putsades i vitt.

År 1816 - 1818 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och sakristia

Israel Callmér (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1816 - 1818 Nybyggnad - Sakristia

Israel Callmér (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1816 - 1818 Nybyggnad - Korparti

Israel Callmér (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1816 - 1818 Nybyggnad - Korsarm/ar

Israel Callmér (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1816 - 1818 Nybyggnad
År 1880 - 1880 Nybyggnad - Torn

Sven Malm (Arkitekt)