Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HULTSFRED LÖNNEBERGA 2:1 - husnr 1, LÖNNEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Lönneberga kyrka 014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÖNNEBERGA KYRKA (akt.)

1870 - 1872

Kalmar
Hultsfred
Småland
Lönneberga
Lönneberga församling
Linköpings stift
Lönneberga kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

När den första kyrkan byggdes i Lönneberga socken är inte känt. Ett krucifix som förvaras i dagens kyrka är dock från mitten av 1300-talet vilket kan tyda på att det fanns en kyrka i socknen vid den tiden. Denna kyrka ska ha varit belägen några hundra meter söder om dagens kyrka. Platsen markeras idag av ett kors. Mot slutet av 1500-talet ska den medeltida kyrkan ha rivits och en ny träkyrka uppförts. Den blev dock kortlivad. Vid de danska härjningarna i samband med Kalmar kriget 1612-13 brändes kyrkan ner. Den nya kyrkan, uppförd av sten och trä, stod kvar fram till 1870. Enligt uppgift ska den ha legat något sydost om dagens kyrka...

Läs mer i eget fönster

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel
Orgel installeras.

Erik Nordström (Orgelbyggare)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Elias Erdtman (Konstnär)

År 1924 - 1925 Nybyggnad - Sakristia

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan avfärgas i tegelrött.
År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Rengöring och ommålning.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Bänkvärmare installeras. Man installerar även el i kyrkan.
År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkas av E. A. Setterquist&Son.
År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Gamla sakristian gjordes om till rum för dopföljen och en dopplats ordnades vid ingången till gamla sakristian, på långhusets norra sida. Golvet lades om och isolerades. Bänkarna gjordes bekvämare.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - altare
Fristående altare.
År 1956 - 1957 Konservatorsarbeten
De tre oljemålningar som tidigare utgjort altartavla konserverades och placerades vid den igensatta ingången i söder.
År 1958 - 1960 Ändring - ombyggnad, yttertak
Byte av järnsplåt till kopparplåt. Samtidigt gjordes en översyn av fasaden. Arbetet leddes av ingenjör Erik Persson vid J. Dahls Arkitektfirma, Tranås.
År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Fasadputsen rengjordes och lagades. Koppartaket kompletterades och justerades.
År 1985 - 1985 Underhåll - interiör
Väggar, tak, golv och inventarier målades och omförgylldes.
År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Altartavlan restaruerades och förgylldes.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med väntrum och toalett. Fyra bänkrader togs bort. Dopaltaret flyttades från den igensatta ingången i norra till den igensatta södra ingången. Ritningarna togs fram av J. Dahls Arkitektkontor, Tranås.
År 1994 - 1996 Fast inredning - orgel
Orgeln återställdes i ursprungligt utförande.