Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSÅS STRÖMSBERG 1:20 - husnr 1A, STRÖMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÖMBERGS KAPELL (akt.), STRÖMSBERGS KAPELL (akt.)

1918 - 1918

1918 - 1918

Kalmar
Torsås
Småland
Torsås
Torsås församling
Växjö stift
Strömsberg 105

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades Småland av industrialisering, befolkningsökning, folkomflyttningar och väckelserörelser. Jordbruksarealen ökade och ett visst välstånd uppstod bland bönderna. Skogsmarker exploaterades på grund av industrialiseringen och samtidigt byggdes järnvägsnäten ut. Decennierna kring sekelskiftet karaktäriseras av en av tidens stora folkrörelser; väckelsen. I norra Småland, med centrum i Jönköping, ledde den nyevangeliska väckelsen till att allt fler frikyrkliga samfund etablerades och många missionshus och frikyrkor uppfördes. Det ökade religiösa intresset innebar även välbesökta ...

Läs mer i eget fönster

År 1918 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1918 - 1918 Nybyggnad - Korparti
År 1918 - 1918 Nybyggnad

Viktor Andersson (Byggmästare)

År 1923 - 2007 Ändring
För händelser, se pdf.

Ann-Catrine Schaefer (Konstnär)

Gerda Höglund (Konstnär)

Göran Pauli (Arkitekt)