Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM GÄRDSLÖSA KYRKA 1:1 - husnr 1, GÄRDSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03284.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÄRDSLÖSA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1200

Kalmar
Borgholm
Öland
Gärdslösa
Gärdslösa, Långlöts och Runstens församling
Växjö stift
Norra Gärdslösa 87

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan är av sten och Ölands bäst bevarade medeltidskyrka. Den har en mycket komplicerad byggnadshistoria. Äldst är långhusets västparti och det något yngre tornet från 1100-talet. Korsarmarna från ca 1240 med skulpterade portaler tillskrivs Håkan Tanna. Koret tillkom ca 1270 och sakristian i norr senare under medeltiden. Tornets lanternin härrör från 1845. Kyrkan har kalkmålningar från 1200-talets mitt, 1498, 1570-talet samt 1642. Altaruppsatsen är gjord 1764 och predikstolen signerad 1666. Ett skadat triumfkrucifix från 1300-talets början och en madonna från ca 1500 har bevarats.


Allmän bakgrund
Gärdslösa kyrka var under med...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Under 1100-talets andra hälft uppfördes Gärdslösas första stenkyrka troligen ersatte den då en träkyrka på samma plats. Kyrkans äldsta del är västra delen av långhuset. Detta var ursprungligen försett med en ovanligt djup absid. Vid korets norra sida låg en sakristia och i väster uppfördes ett torn med stora rundbågiga ljudgluggar som fortfarande avtecknar sig i tornmurens puts. Enligt Boström visar öppningarna att tornet framförallt byggts för klockornas skull. Det är inte helt klarlagt ifall kyrkan vid den här tiden även var försedd med ett östtorn vilket i så fall skulle göra att Gärdslösa kyrka en gång utgjort en s.k. klövsadelskyrka.
År 1150 - 1200 Nybyggnad
Långhus. Det ursprungliga absidkoret rivet under 1300 första hälfr
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhusets västra del och korsarmarna
År 1200 - 1230 Ändring - påbyggnad
Torn, försvarsvåning
År 1200 - 1997 Ändring
För kyrkans historia från 1300-talet fram till 1997 hänvisas till anläggningens historik samt till bifogad PDF "Gärdslösa Kyrka".
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Korsarmarnas portaler
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar
År 1270 - 1280 Nybyggnad - Korparti
Kor, ersatte ett äldre absidkor
År 1300 - 1350 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes fram till det nya koret
År 1350 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, ersatte en äldre
År 1498 - 1498 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på vägg/valv i hela kyrkan utom torn och vapenhus

Magnus Ingelsson (Konstnär)

År 1570 - 1580 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Målningar på norra korväggen
År 1642 - 1642 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i koret

Peter Bundi (Konstnär)

År 1666 - 1666 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Peter Bundi (Konstnär)

År 1666 - 1666 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk

Jonas Bundi (Konstnär - Dekormålare)

År 1670 - 1670 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av röd kalksten
År 1764 - 1764 Fast inredning - altare
Altare
År 1764 - 1766 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Anders Georg Wadsten (Konstnär)

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1884 - 1884 Fast inredning - läktare
Läktare

A J Palmqvist (Hantverkare - Snickare)

År 1923 - 1923 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning