Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARKARYD MARKARYDS KYRKA 1:1 - husnr 1, MARKARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC06351.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARKARYDS KYRKA (akt.)

1853 - 1855

1854 - 1855

Kronoberg
Markaryd
Småland
Markaryd
Markaryds församling
Växjö stift
Åmot 3003

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Markaryd omnämns för första gången år 1307. Markaryds församling avgränsas i de fyra väderstrecken av urgamla gränser. Kyrkligt sett är Markaryd idag ett enförsamlingspastorat vilket ingår i Markaryds kommun. Markaryds tidigaste kyrka, troligen uppförd i trä, skall ha varit belägen på samma plats som den nuvarande kyrkan. Denna ersattes av en andra medeltida stenkyrka vilken förstördes i en brand, orsakad av ett åsknedslag, 1851. Kyrkan hade så sent som 1795 försetts med nytt torn av murmästaren Carl Hellsten. När grunden lades till den nya kyrkan bibehölls det gamla tornet vilket höjdes och försågs med en lanternin. Den nya kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

År 1350 - 2002 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Eiler Graebe (Arkitekt)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Martin Lindstam (Arkitekt)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggare)

År 1795 - 1795 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfört till en äldre kyrka som brann 1850.

Carl Hellsten (Byggmästare)

År 1853 - 1855 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Johannes Herrlin (Byggmästare)

Jonas Malmberg (Byggmästare)

År 1853 - 1855 Nybyggnad - Sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Johannes Herrlin (Byggmästare)

Jonas Malmberg (Byggmästare)

År 1853 - 1855 Nybyggnad - Korparti

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Johannes Herrlin (Byggmästare)

Jonas Malmberg (Byggmästare)

År 1854 - 1855 Nybyggnad
Markaryds nya kyrka uppförs

C G Blom Carlsson (Arkitekt)