Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY VRÅ 1:5 - husnr 1, VRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07774.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VRÅ KYRKA (akt.), VRÅ KYRKA (akt.)

1834 - 1836

1836 - 1836

Kronoberg
Ljungby
Småland
Vrå
Vrå församling
Växjö stift
Vrå 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007


Vrå socken gränsar till Hallands län och har under äldre historia präglats av dess närhet till det danska riket ifråga om gränshandel och transporter. Riksväg 25, mellan Halmstad och Kalmar, delar socknen i två delar. Dagens kyrka som stod klar 1836 uppfördes ungefär på samma plats som den medeltida. Den äldre kyrkan är förhållandevis väl beskriven i en handling från 1750-talet.

Ritningar från Överintendentsämbetet inskaffades 1831 men församlingen var inte nöjd med utförandet och istället förordades att kyrkan i Annerstad skulle utgöra förebild. Denna önskan realiserades även om flera avvikelser är tydliga. Byggmästaren var tr...

Läs mer i eget fönster

År 1642 - 2005 Ändring
För händelser, se pdf.

Johannes (Johan) Magnusson (Orgelbyggare)

Sture Langö (Arkitekt)

åke wremp (Hantverkare - Smed)

År 1834 - 1836 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1834 - 1834 Nybyggnad - Torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1834 - 1834 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1836 - 1836 Nybyggnad
Kyrkan tas i bruk varvid den gamla rivs