Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY TANNÅKER 7:1 - husnr 1, TANNÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07105.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TANNÅKERS KYRKA (akt.), TANNÅKERS KYRKA (akt.)

1794 - 1794

1794 - 1794

Kronoberg
Ljungby
Småland
Tannåker
Tannåkers församling
Växjö stift
Tannåkers 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Det äldsta bevarade skriftliga dokument där Tannåker nämns är testamentet efter änkefru Margareta på Bolmsö, daterat den 1 september 1350. Där stavas namnet ”Tanakir”.
Tannåkers gamla kyrka, från den senare delen av 1500-talet, ansågs i slutet av 1700-talet vara i så dåligt skick att den inte gick att fortsätta reparera. 1782 beslöts om att låta uppföra en ny kyrka, men sedan dröjde det innan något mer hände. Pastor Anders Odéen skrev 1787 till biskopen i Växjö och beklagade sig över att ”Tannåckers kyrka är så aldeles upruten at hvarken präst eller åhörare kunna i blåsväder vara säkre at hon icke ramlar öfver ända”.
Då församling...

Läs mer i eget fönster

År 1782 - 2004 Ändring
För händelser, se pdf.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Ingvar Johansson (Orgelbyggare)

John Vesterlund (Orgelbyggare)

Paul Boberg (Arkitekt)

År 1794 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Nils Widman (Byggmästare)

År 1794 - 1794 Nybyggnad - Sakristia

Nils Widman (Byggmästare)

År 1794 - 1794 Nybyggnad - Vapenhus

Nils Widman (Byggmästare)

År 1794 - 1794 Nybyggnad - Korparti

Nils Widman (Byggmästare)

År 1794 - 1794 Nybyggnad