Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY ODENSJÖ 7:1 - husnr 1, ODENSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ODENSJÖ KYRKA (akt.), ODENSJÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1350 - 1529

1818 - 1818

Kronoberg
Ljungby
Småland
Odensjö
Odensjö församling
Växjö stift
Odensjö 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Odensjö socken nämns första gången i de skriftliga källorna år 1389 som ”odhinsreda”, men dess gamla stenkyrka uppfördes troligen redan på 1200-talet. Sakristian åt norr tillkom under medeltiden. Vid en brand år 1815 totalförstördes kyrkan och bara murarna stod kvar. Det enda som hann räddas var den medeltida kristusbilden, timglaset från 1600-talet samt storklockan som tidigare hängde i klockstapeln.
1818 byggdes en ny kyrka upp på de gamla murarna. Den fick till skillnad från den gamla ett torn påbyggt som takryttare och ett vapenhus med huvudingång i väster. Tidigare hade ingången skett genom en portal på den södra långsidan.
E...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1350 - 1529 Nybyggnad
Långhus och sakristia. Vapenhus av okänd ålder.
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1815 - 1815 Brand
Murstommen återanvändes när kyrkan några år senare sattes i stånd.
År 1815 - 1996 Ändring
För händelser, se pdf.

E. Erlandsson (Arkitekt)

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

Ingvar Johansson (Orgelbyggare)

Johannes Andersson (Orgelbyggare)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1818 - 1818 Nybyggnad
Den nya kyrkan uppförs på resterna av den gamlas murar
År 1926 - 1927 Nybyggnad - Korparti

Sven Brandel (Arkitekt)