Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY ANNERSTAD 3:4 - husnr 3, ANNERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANNERSTADS KYRKA (akt.), ANNERSTADS KYRKA (akt.)

1823 - 1824

1823 - 1824

Kronoberg
Ljungby
Småland
Annerstad
Annerstads församling
Växjö stift
Annerstads 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Annerstads socken finns omnämnd i ett pergamentsbrev från 1371 men redan 200 år tidigare omnämns byn Skeen i Annerstads socken i samband med att munkarna i Nydala köper ålfisket av dåvarande konungen Knut, varför Annerstads kyrkliga socken tros härröra från denna tidsperiod. Kyrkan i Annerstad är den andra i ordningen och föregicks av en medeltida stenkyrka troligen uppförd på 1100-talet med långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel. Under det nordiska sjuårskriget, 1563-70, brändes kyrkan av danskarna men återuppbyggdes igen bl.a. med ekonomiskt bidrag från Johan III. År 1824 revs den medeltida kyrkan och ersattes med A...

Läs mer i eget fönster

År 1823 - 1824 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

Peter Österlöf (Byggmästare)

År 1823 - 1824 Nybyggnad - Torn

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1823 - 1824 Nybyggnad - Sakristia

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1823 - 1824 Nybyggnad - Korparti

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1823 - 1824 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar upprättade av Johan A. Wilelius, 1823

Johan Abraham Wilelius (Arkitekt)

År 1826 - 2000 Ändring
För händelser, se pdf.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

Bröderna Bergström Bygg AB (Entreprenör)

Carl August Johansson (Orgelbyggare)

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

J P Åberg (Orgelbyggare)

Libraria AB (Firma)

Oscar Svensson (Konservator)

Salomon Andersson (Konstnär)

Walter Thür (Orgelbyggare)