Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ ASA 12:1 - husnr 1, ASA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01326.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1806 - 1807

1806 - 1807

Kronoberg
Växjö
Småland
Asa
Lammhults församling
Växjö stift
Asa

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Asa socken nämn första gången i de skriftliga källorna år 1322, som Aasa. Det är okänt när den första kyrkan i Asa byggdes, men den brann ner år 1670, samtidigt med stora delar av kyrkbyn. Generalmajor friherre Gustav Ulfsparre lät uppföra en ny kyrka i sten, som togs i bruk 1673.
Under slutet av 1700-talet började den lilla kyrkan anses som för trång. Ritningar till en något större uppgjordes 1798 av Per Wilhelm Palmroth, ÖIÄ, men reviderades 1805-6 av länsbyggmästare Anders A:son Sundström. Den senare förlängde kyrkorummet så att 800 personer skulle kunna rymmas. Den nya kyrkan uppfördes 1806-7 på samma plats och en del av den äl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Idag kvarstår endast den nordvästra delen av långhusmuren.
År 1670 - 1670 Nybyggnad - Sakristia
År 1796 - 2002 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

Anders Victor Lundahl (Orgelbyggare)

Mogens Barsoe (Arkitekt)

Oskar Johansson (Konservator)

Pehr Hörberg (Konstnär)

Rolf Nilsson (Konservator)

År 1806 - 1807 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Anders A:son Sundström (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1806 - 1807 Nybyggnad - Torn

Anders A:son Sundström (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1806 - 1807 Nybyggnad - Korparti

Anders A:son Sundström (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1806 - 1807 Nybyggnad
Kyrkan uppförs

Anders A:son Sundström (Arkitekt)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)