Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VANSBRO SALTVIK 93:1 - husnr 1A, VANSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

vansbro7.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VANSBRO KYRKA (akt.)

1934 - 1935

1935 - 1935

Dalarna
Vansbro
Dalarna
Järna
Järna med Nås och Äppelbo församling
Västerås stift
Förrådsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vansbro var fram till slutet av 1800-talet endast en passage över Vanåns utflöde i Dalälven. Där fanns färjeläge bebyggt med enstaka stugor. Under delar av året fanns även en fast bro. Decennierna runt 1900 utvecklades området väster om ån till en viktig järnvägsknut. Den expansiva orten lockade nya företag till etablering, däribland flera sågverk. Järna sockens närings- och befolkningscentrum försköts från Myrbackabygden till Vansbro.

Behovet av kyrka och kyrkogård i det nya samhället blev snart påtagliga. Redan 1902 inrättades en prästtjänst men befolkningen fick länge nöja sig med provisoriska gudstjänstlokaler, som missions...

Läs mer i eget fönster

År 1934 - 1935 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka timrades på tomt väster om den året innan invigda begravningsplatsen. Fasaderna kläddes med locklistpanel som målades med ljus oljefärg. Fönstren målades med mörk oljefärg. Det valmade taket täcktes med spån Klockan flyttas från skolan till nya klockstapeln Kyrkan invigdes den 28 juli 1935 av biskop Einar Billing. Arkitekt Magnus Dahlander Byggmästare P J Svan Målarmästare Johan Alm Glaskonstnär Yngve Lundström

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Korparti

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Pedalharmoniet ersätts med en dansk orgel om 16 stämmor
År 1979 - 1980 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan sammanbyggdes med församlingshem och pastorsexpedition Yttre ommålning skedde, då kyrkans förut grå fasader ommålades med Falu rödfärg. Arkitekt Hilding Lögberg
År 1982 - 1983 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad Kyrkans interiör har i ännu högre grad än exteriörerna förändrats vid 1980-talets förnyelse. Mycket av den fasta inredningen i 1920-talsklassicistisk stil finns visserligen kvar, men övergången från den förut dämpade färgsättningen till dagens livliga innebar ett radikalt brott. Mest förändrades koret som utvidgades genom borttagande av en tidigare sakristia i sydost. Kyrkan förenades med församlingshemmet genom gångar i kyrkorummets nivå och i källaren. Arkitekt Hilding Lögberg Konstnär Astrid Theselius

Astrid Theselius (Konstnär)

Hilding Lögdberg (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Teknisk installation
Nytt belysningssystem Värmesystemet förnyades

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)