Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RÄTTVIK ORE PRÄSTGÅRD 1:1 - husnr 4, ORE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ore6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORE KYRKA (akt.)

1869 - 1874

1870 - 1874

Dalarna
Rättvik
Dalarna
Ore
Ore församling
Västerås stift
Dalbyn Vikgatan 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Ore socken präglas av vida skogar, myrmarker, samt odlingsmarker i anslutning till ett system sjöar. Svedjebruk och fäbodväsende har präglat socknens näringar i århundraden. På 1700- och 1800-talen utvecklades Dalfors och Furudals järnbruk, jämte en rad kalkbrott. Tillkomsten av Järnvägen Orsa - Bollnäs på 1890-talet påskyndade industrialiseringen.

Bygden var befolkad redan under stenåldern men namnet Ohret omnämns första gången i ett dombrev år 1325. Äldsta församlingsbyggnaden lär ha varit ett timrat kapell, uppfört på 1440-talet i byn Arvet.

Troligen i början av 1500-talet uppfördes istället ett kapell i sten, på en udde v...

Läs mer i eget fönster

År 1869 - 1874 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och två vapenhus

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1869 - 1874 Nybyggnad - Torn

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

År 1869 - 1874 Nybyggnad - Sakristia

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1869 - 1874 Nybyggnad - Vapenhus

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1869 - 1874 Nybyggnad - Korparti

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1870 - 1874 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Första grundstenen lades den tredje februari 1870. Sedan grunden under vintern 1870 blivit lagd, vilade arbetet till våren 1871, då det återupptogs och fortgick till 1874. Sockeln utfördes av huggen sten och murarna uppfördes av gråsten, med inslag av tagel och kalksten i öppningar och avjämnande skift. Kyrkan togs i bruk den 21/6 1872. Vid kyrkans officiella invigning den 23-24/6 1874 omfattade församlingen 2847 personer Arkitekt Ludwig Hawerman Byggmästare Björk Anders Jonsson

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel installerades, ett relativt litet verk Orgelbyggare Per Johan Johansson i Dalbyn

Per Johan Johansson (Orgelbyggare)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras på läktaren
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Valv och väggar ommålades Antalet bänkar reducerades genom att glesa ut raderna. Koret utökades genom att de främsta bänkraderna borttogs Dörröppningarna till aldrig förverkligade sidoläktare igenmurades. Centralvärme med lågtryck installerades Panncentralen inrättades i källare under norra förstugan. Arkitekt Magnus Dahlander Källor: Ahlberg, 1996 ATA

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredningssnickerierna ommålades. Färgsättningen ändrades inte mycket, men marmorerade fält tillkom i bänkskärmar Arkitekt Erik Lundberg

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny skåpinredning tillkommer i sakristian, mot västra väggen Arkitekt K M Westerberg

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Orgelverket ombyggdes till 20 stämmor av Åkerman och Lund (förslag av Oskar Lindberg) Orgelns nya fasadsektioner ritades av K M Westerberg

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Ommålningsarbete, inredningen; bl.a. bänkar, fönster; montering av innanfönster; installation av varmluftsanläggning med fläkt, delv. nya värmeelement; oljepanna, pannrum. Ommålning, tak, väggar, inredning. Delvis ändring av kulörer. Omförgyllning av inredning. Ny elinstallation, ny belysning, nya armaturer