Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RÄTTVIK DÅDRANS BRUK 2:1 - husnr 1, DÅDRANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Dådran1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DÅDRANS KAPELL (akt.)

1836 - 1847

1839 - 1839

Dalarna
Rättvik
Dalarna
Rättvik
Rättviks församling
Västerås stift
Dådran Kapellvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2006

Dådrans brukskapell uppfördes 1836-46 och invigdes officiellt den 24/1 1847. Murarna hade uppförts av gråsten med tegelinslag och yttertaket var från början spåntäckt. Kapellbyggnaden rymde från början även lokaler för folkskoleundervisning.

I kapellrummet fanns, liksom idag, ett flackt, brädslaget tunnvalv. Rummets väggar var ursprungligen putsade. En öppen bänkinredning hade tillverkats, av bräder i enkelt utförande. Längst fram var ett litet altare. En kammarorgel inköptes 1868

Tornet av slaggsten blev tillbyggt 1888. Med dess panelklädda övervåning och krönande spiror kom kapellet att tydligare annonsera sig i omgivninge...

Läs mer i eget fönster

År 1836 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapellet uppfördes av kalksten, fick slätputsade fasader. Invigning skedde den 24/1 1847. Byggherre var Dådrans bruk.
År 1839 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1839 - 1839 Nybyggnad - Korparti
År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
Genom sammanskott anskaffades en kammarorgel, som invigdes den 16 februari 1868. Källa: VS: F III A: 35, visitation 1868
År 1880 - 1880 Nybyggnad - Torn
År 1882 - 1882 Nybyggnad - Torn
Ett torn byggdes vid kapellets norra gavel. Tornets murar uppfördes av slaggsten Längst upp hängdes en järntriangel, brukad istället för klocka. Källa: VS: F III A: 36, visitation 16-17/6 1888
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre ommålning skedde. På väggen bakom altaret gjordes en freskomålning; ett Kristushuvud och fem bedjande änglar. Gunnar Ekblom Källor: VS: E V a; 28, ämbetsberättelse 20/9 1911 Forsslund, s 168
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
Stor ombyggnad/upprustning pågick den 15/8-18/12 1960. Yttertaket byggdes om med nya takstolar och ny täckning av lertegel (istället för tidigare cementpannor) Tornets nedre fall täcktes med ny koppar. Nya spröjsade fönster insattes, samt nya fönsterbleck av kopparplåt. I kyrksalen lades nya bottenbjälklag med fyllning och nytt trägolv av spåntade, kantade bräder som skråspikades. Kyrksalens förut putsade väggar isolerades med mineralull och kläddes med stående panel som laserades Kyrksalens och sakristians tak avlutades rent från limfärg och laserades. Altarringens och predikstolens ursprungliga målning framskrapades och restaurerades Ny bänkinredning anskaffades, hämtad från församlingshemmet i Rättvik. Elektrisk belysning och värme infördes Kapellet återinvigdes söndagen den 18/12 Kyrkvärd Hans Gisslar och Byggmästare Erik Gisslar Konstnär Jerk Werkmäster Målarmästare Gunnar Tysk Elektroingenjör Erik Ganhs Källa: BIKA: Rapport om utförd upprustning 1960

Jerk Werkmäster (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör
På väggen bakom altaret gjordes en fondmålning. Figurerna, med Kristus i bildens centrum, upptecknades i blått och rött med klädedräkterna i laserande toner av rött, blått och grönt. Jerk Werkmäster

Jerk Werkmäster (Arkitekt)