Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA KILA PRÄSTGÅRD 1:26 - husnr 1, KILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kila1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KILA KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1300 - Okänt

1300 - 1399

1798 - Okänt

Västmanland
Sala
Västmanland
Kila
Kila församling
Västerås stift
Kila kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Platsens ursprungliga stenkyrka byggdes omkring 1300, var ungefär tjugo meter lång, med en enkel rektangulär grundplan. Murarna uppfördes av natursten och taket spåntäcktes. Över kyrkorummet slogs ett tunnvalv av trä. Väggarna dekorerades, bland annat med kvadermålningar. Koret lystes upp av ett högt trekopplat fönster. I södra långhusväggen fanns två höga, möjligen tvåkopplade fönster.

Under senare hälften av 1400-talet slogs två stjärnvalv över kyrkorummet. För valvpelarnas skull ändrades fönsteröppningarnas lägen. Väggarna dekorerades med figurmålningar. Något senare tillkom även målningar i valven.

I mitten av 1600-talet ...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkobyggnaden var ursprungligen omkring tjugo meter lång, byggd i enkel rektangulär grundplan. Murarna var helt av natursten och taket spånklätt. Över kyrkorummet var ett tunnvalv av trä (del av takstolskonstruktionen finns kvar). Väggarna dekorerades med kvadermålningar. Längst fram i koret fanns ett högt trekopplat fönster. I södra långhusväggen fanns två, möjligen tvåkopplade fönster. (Spår av dessa finns markerade i putsen.) Källor: Boström, s 52 Jansson, s 10-11 Redelius, s 6 VS: F III A; 19, inventarium 1740
År 1300 - 1399 Nybyggnad
År 1450 - 1500 Valvslagning
Över kyrkorummet slogs två stjärnvalv. Valvet över koret gavs ett avancerat ribbmönster. Väggarna dekorerades med figurmålningar (fragment finns kvar på mellersta, norra valvpelaren). För valvpelarnas skull flyttades fönsteröppningarna. Källa: Boström, s 52
År 1500 - 1995 Ändring
För detaljerad information kring kyrkans historia med historiska händelser, årtal och specifika källhänvisningar hänvisas till bifogad PDF med händelselista

Alf Hedman (Konservator)

Alfred Nilsson (Konservator)

Arre Essén (Arkitekt)

Bernhard Schill (Arkitekt)

Bjerking ingenjörsbyrå AB (Firma)

Diös Bygg AB (Firma)

E.A. Myrberg (Byggmästare)

- Fahlcrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Gustaf Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Hugo Gehlin (Konstnär - Glaskonstnär)

Lars Holmer (Arkitekt)

Matthias Swahlberg d y (Orgelbyggare)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Nils (Nicolaus) Söderström (Orgelbyggare)

Pehr Westrell (Hantverkare - Murare)

År 1780 - 1780 Nybyggnad - Torn
År 1798 - 1798 Nybyggnad - Sakristia
År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korparti
År 1798 - 1798 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1798 - Okänt Nybyggnad
Kyrkan byggdes ut mot öster med kor och sakristia. Tillkommande murar uppfördes av natursten. Kyrkans fasader avfärgades i en tegelröd nyans. • Över koret slogs en valvkupol. • Nytt altare murades av sten med träskiva överst • Under koret grävdes en vinkällare, med nedgång från sakristian. • Predikstolen flyttades fram till en pelare efter att ha hängt på långväggen förut. • Läktare, orgel och bänkar målades blågrå, altarskranket pärlgrått med förgyllda lister. • Sakristian inreddes med väggfasta bänkkistor och försågs med höga fönster, med järnluckor på insidan • Över sakristian byggdes en vind. Murmästare Per Westrell Källor: E IV A: 37 b; inventarium 1801 VLM: Fotografier B-8160 VLT 1970-02-13 Jansson, s 18