Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÖPING MALMA PRÄSTGÅRD 1:7 - husnr 1, MALMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

malma5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MALMA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

1300 - 1599

Västmanland
Köping
Västmanland
Kolsva
Malma församling
Västerås stift
Malma kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Delade meningar råder om när Malma kyrka uppfördes, men fasadernas rika tegelornamentik, strävpelarna och korets tresidiga avslutning hör senmedeltiden till, troligen 1400-talets sista decennier. Sakristian och vapenhuset är samtida. Fönster fanns då bara i söder och öster, mindre än idag. Över kyrkorummet var först ett trätak, men ganska snart slogs de två stjärnvalven, samt ett halvvalv över koret.

Vid en biskopsvisitation 1636 konstaterades att kyrkklockorna hängde i en gammal klockstapel, vars underbyggnad och tak ansågs ”tämliga”. År 1641 byggdes istället klocktornet inpå kyrkans västra gavel. Åren 1686-87 skedde en stor in...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
År 1300 - 1599 Nybyggnad
Från 1300-talet är kyrkans äldsta inventarium, en dopfunt i Gotländsk kalksten. Antaganden har gjorts om att kyrkan i Malma tillkom redan omkring 1300, då som en mindre salkyrka. Detta förefaller dock mindre troligt. Mest troligt är att Malma kyrka nyuppfördes i sin helhet någon gång under 1400-talets sista decennier. För detta talar den tresidiga koravslutningen, strävpelarna och fasadernas rika tegelornamentik. Sakristia och vapenhus tillkom samtidigt Källor: Ahlberg, s 159-160 Lorichs, s 19 RAÄ: Bedömning av Ann Catherine Bonnier
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1500 - 2007 Ändring
Se bifogad PDF med lista över historiska händelser, årtal och källhänvisningar.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Alf Hedman (Konservator)

Burchart Precht (Konstnär - Bildhuggare)

Byggmästare Bölja (Byggmästare)

Byggmästare Viklund (Byggmästare)

Christopher Bierman (Klockgjutare)

ECS-teknik AB (Firma)

Edward Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Hugo Löfgren (Konservator)

Ljungs plåtslageri (Firma)

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

N Rosendahl (Konstnär - Skulptör)

Per Bohlin (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Stockholms Glasmåleri (Konstnär - Glaskonstnär)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

År 1730 - 1730 Nybyggnad - Torn