Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKINNSKATTEBERG PRÄSTGÅRDEN 1:149 - husnr 1, SKINNSKATTEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skinnskatteberg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKINNSKATTEBERGS KYRKA (akt.)

1858 - 1863

1858 - 1866

Västmanland
Skinnskatteberg
Västmanland
Skinnskatteberg
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
Västerås stift
Kyrkvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2004

Skinnskatteberg utvecklades genom järnbrytningen, som i detta område var betydande redan under medeltiden. Platsens första kapell byggdes i trä omkring 1490, alternativt 1540 (visitationsprotokollens uppgifter skiljer sig). Det blev snart otillräckligt och sedan Skinnskatteberg bildat egen socken nybyggdes en större kyrka 1579, möjligen med det gamla kapellets grund och stomme inkapslad. För att svara mot den växande församlingens behov tillbyggdes korsarmar, mot norr 1681 och mot söder 1728.

I mitten av 1800-talet förelåg stora reparationsbehov på träkyrkan, samtidigt som den blivit för liten för den växande folkmängden. Vid e...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia och korsarmar

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Torn

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Korsarm/ar

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1858 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Grunden under mark lades år 1858, vilande dels på häll, dels på mycket fast botten eller så kallad pinnmo. Sockelmuren lades år 1860. Uppmurning av kyrka och torn påbörjades i maj 1862 och fullbordades hösten 1863. Väggarna murades av tegel med gråstensfyllning och stöddes med inalles elva yttre strävpelare Fasaderna avfärgades ljust rosa och gjordes rikt dekorerade med olika listverk och utsmyckningar. Fönsteröppningarna gjordes spetsbågiga, med avtrappande fönstersmygar Åren 1863-66 blev kyrkans starkt sluttande tak och tornen täckta med engelskt skiffer, åskledare anbragtes, spegelindelade, mörkt målade ytterdörrar insattes, samt fönster av gjutjärn med blyinfattat glas. En 19-stämmig orgel byggdes och invigdes 1866 Kyrkorummet täcktes med sju putsade stjärnvalv, med stomme av ”en ofantlig mängd större och mindre träbågar”. Golvet belades med sexkantigt tegel. Öppna bänkrader byggdes (efter beslut vid kyrkostämma 1864) med snidade gavlar Altaret var av trä med grön marmorerad botten och med guldlister, samt ett större kors Kyrkans invigning förrättades midsommardagen den 24 juni 1866 av dåvarande biskopen över Västerås stift, Christian Erik Fahlcrantz. Arkitekt Per Johan Ekman Takläggare Heinrich Hesche Orgelbyggare E A Setterquist Källor: SF/SKS: N I 2, Beskrivning över kyrkan den 7/8 1869 VLM: Excerpt av kroppåsbrev

Heinrich Hesche (Hantverkare)

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1875 - 1991 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.

A G Moberg (Hantverkare - Murare)

Alfred Nilsson (Konservator)

Bernhard Schill (Arkitekt)

Byggnads AB, Egon Nordvall (Firma)

Claes Laurent (Arkitekt)

FFNS Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)