Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS VIKSÄNGSKYRKAN 1 - husnr 1, VIKSÄNGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

viksäng8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIKSÄNGSKYRKAN (akt.)

1912 - 1912

1912 - 1912

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Viksängs församling
Västerås stift
Björnövägen 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Ej utrett

Historik

Inventeringsår 2007

I slutet av 1800-talet bestämdes att Västmanlands regemente skulle flyttas från exercisplatsen Salbohed i Västerfärnebo till östra utkanten av Västerås. Grundstenen lades den 5 juli 1904 och i oktober två år senare stod ett nytt kasernområde färdigt. Snart därefter bildades sammanslutningen ”De värnpliktiges vänner” för att samla in pengar till ett soldathem. Bygget kom igång 1910. För ritningarna svarade Västeråsarkitekten Arvid Grane. Invigningen förrättades 1912 av biskop Nils Lövgren.
Soldathemmet med sin L-formiga plan rymde dels kyrksal – kallad soldatkyrkan – dels bibliotek, läsrum och en vaktmästarbostad. Byggnaden var for...

Läs mer i eget fönster

År 1912 - 1912 Nybyggnad
Långhus och kor. Uppförd som soldatkyrka med vidbyggda fritidsutrymmen för de värnpliktiga. Ombyggd till församlingskyrka 1965
År 1912 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Soldathem/soldatkyrka på Viksäng invigdes i september 1912 av biskop Nils Löfgren. Den i vitt putsade byggnaden innehöll en stor kyrksal med korabsid och läktare, allt under ett sadeltak med öppna takstolar. Väggarna var vitmålade, takstolar och takpanel strukna med mörkbrun lasyr. Snidade stolpar delade upp kyrksalen i mitt- och sidoskepp. I mittskeppet fanns en öppen, mörkbetsad bänkinredning, medan sidoskeppen var inredda med lösa stolar. En dubbeltrappa ledde upp till koret. Upplysning skedde med ljuskronor hängda högst uppe under takåsen och lampetter uppsatta på stolparna mellan mitt- och sidoskepp. Kyrkan var ursprungligen avsedd för 400 personer, men genom att sätta in lösa stolar och bord rymdes där 600. I vinkel till kyrksalen tillkom skriv-, biblioteks- och läsrum, samt vaktmästarbostad 1 tr. Arkitekt Arvid Grane Källa: Drakenberg, s 276-277 Enblom, s 94-100

Arvid Grane (Arkitekt)

År 1941 - 2005 Ändring
För historik åren 1941-2005 se bifogad PDF med bifogad händelselista.

Arne Tollbom (Arkitekt)

Bergholz, Stockholm (Klockgjutare)

Byggnads AB Berglund och Andersson (Byggherre)

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

V Alnefeldt (Arkitekt)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)