Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS SKULTUNABY 3:1 - husnr 1, SKULTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skultuna4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKULTUNA KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1300 - 1399

Västmanland
Västerås
Västmanland
Skultuna
Norrbo församling
Västerås stift
Skultuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Allmänt antas att platsens första kyrka uppfördes i trä på 1100-talet, då belägen i en bymiljö. Troligen omkring 1300 uppfördes istället den stenkyrka, vars murverk ingår i nuvarande avsevärt större byggnadskropp. Ursprungligen omfattade kyrkan ett långhus som var kortare och lägre än dagens, sakristia i norr och vapenhus i söder. På kyrktomtens nordöstra del fanns en spånklädd klockstapel.

På 1400-talet blev kyrkan valvslagen och dekorerad med kalkmålningar. Svåra sättningar gjorde att murverken på 1620-talet förstärktes med järn, men trots detta tvangs församlingen på 1670-talet riva kyrkorummets murade valv och istället slå e...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Långhus och sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes på östra sidan av Svartåns dalgång, då omgiven av Skultuna by som även var tingsplats. Kyrkobyggnaden uppfördes i sten och omfattade långhus, fast kortare och lägre än dagens, sakristia och vapenhus. Ytterväggarna var putsade och taken spåntäckta. I korgaveln fanns ett trekopplat fönster. På kyrkogården nordost om långhuset stod en spånklädd klockstapel. Källa: Erixon, s 73 Datering av Ann-Catherine Bonnier, RAÄ
År 1400 - Okänt Valvslagning
Tegelvalv slogs över kyrkorummet och dekorationsmålades. Över sakristian slogs ett kryssvalv Källa: Edenheim, s 2, 7
År 1620 - 2005 Ändring
För kyrkans historik mellan åren 1620-2005 se bifogad PDF med bifogad händelselista med info, specifika årtal och specifika källhänvisningar.

Anders Bergström (Byggmästare)

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Edward Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Lars Olufsson (Hantverkare - Snickare)

N Hammarstrand (Konstnär)

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

Per Zackarias Strand (Orgelbyggare)

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1770 - 1772 Nybyggnad - Torn

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Carl Fredrik Adlervald (Byggherre)

År 1770 - 1772 Nybyggnad - Korparti
Uppfört som gravkor för familjen Adlervald

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Carl Fredrik Adlervald (Byggherre)

År 1770 - 1772 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Carl Fredrik Adlervald (Byggherre)