Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS RÖDBETAN 1 - husnr 1A, MIKAELIKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

mikaeli4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MIKAELIKYRKAN (akt.)

1965 - 1966

1966 - 1966

1985 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Västerås Lundby församling
Västerås stift
Hammarbacksvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Västerås västra ytterstadsdelar byggdes ut på marker tillhörande Lundby socken, långt ifrån den historiska sockenkyrkan. Behovet av en närmare samlingspunkt än denna gav sig snart tillkänna. Efter många år i hyrda lokaler beslutade församlingen att uppföra en stadsdelskyrka. För ändamålet avstyckades en tomt på en trädbevuxen kulle, nära stadsdelsgränsen mellan Jakobsberg och Vetterstorp. Västeråsarkitekterna Gösta Ekroth och Bertil Tideström gavs i uppdrag att utarbeta ritningar. Till en början presenterades en närmast kvadratisk kyrkobyggnad, med plats för ca 200 personer. Byggnaden som förverkligades blev avsevärt större, med en ...

Läs mer i eget fönster

År 1965 - 1966 Nybyggnad
Första spadtaget togs i februari 1965 Kyrkan uppfördes på en tomt som till större delen bestod av en trädbevuxen kulle, samt i den nordöstra delen av plan och öppen mark. På den kuperade delen skedde grundläggningen på blockig morän, delvis berg i dagen. På den plana delen skedde grundläggningen på lermark. Murarna uppfördes av kalksandsten. Fogbruket genomfärgades för att ligga så nära kalksandstenen som möjligt. Murarna sträcker sig ända ner till mark, utan sockel. Mest karakteristiskt är utformningen av de tre skeppen, vars tak bärs av bågar av betong. Betongpelare med plankstämplar restes längst bak och framme vid altaret Det treskeppiga kyrkorummet täcktes med panelklädda innertak burna av betongpelare. Mittskeppets tak gjordes stigande i kyrkans längdriktning, medan sidoskeppens tak gjordes sjunkande. Predikstolen tillverkades av församlingsprästen Erik Svensson Invigning skedde den 26/3 1966 Arkitekterna Gösta Ekroth och Bertil Tideström B Engström och G A Jansson, Diös Bygg AB Bröderna Färnqvist, Sala (bänkinredning) Åkerman & Lund, Knivsta Bergenfalk, s 180-186 Källa: Inventarium, s 3

B. Engström (Byggherre)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Diös Bygg AB (Firma)

G.A. Jansson (Byggherre)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus och sakristia

Anders Diös (Byggmästare)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Sakristia

Anders Diös (Byggmästare)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Vapenhus

Anders Diös (Byggmästare)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Korparti

Anders Diös (Byggmästare)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

År 1985 - Okänt Nybyggnad
Mikaelikyrkan byggdes ut med lokaler för församlingshem Ekrot och Hoffman arkitektkontor AB Källa: VKS: Bygghandlingar

ekroth & Hoffman (Arkitekt)

År 1987 - Okänt Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket täcktes med en asfaltemulsion (Derbigum) Svetak AB Källa: VKS: Faktura 1987-03-23 Kontrollintyg 1987-10-07
År 1997 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbleck av koppar uppsattes Källa: VKS: Fakturor
År 1999 - Okänt Ändring
Skylt blev uppsatt Källa: VKS: Ansökan, tillstånd