Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS LILLHÄRADS PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, LILLHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lillhärad2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLHÄRADS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1299

1200 - 1299

1848 - 1849

Västmanland
Västerås
Västmanland
Lillhärad
Dingtuna-Lillhärads församling
Västerås stift
Lillhärads kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Troligen var platsens första kyrka byggd i trä. Någon gång på 1200-talet byggdes istället en salkyrka i sten. Den förlängdes med ett kor 1762-63. Grundplanen som därmed erhölls är alltjämt avläsbar i dagens kyrka, i stort sett ett nybygge från 1848-49.

Den medeltida kyrkan hade förstörts vid en brand långfredagen den 17 april 1840. Förödelsen följdes av många års lokal oenighet, som främst gällde om en ersättande kyrka skulle byggas. En majoritet inom församlingen ville inte det, men sedan begäran om att slippa avslagits 1843 av Kungl. Maj: t påbörjades sent omsider en insamling för att kunna finansiera bygget. Insamlingen tycks ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrkans äldsta inventarium är en dopfuntsfot i brun sandsten. Den första kyrkobyggnaden var troligen i trä.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes på platsen. Grundläggningen gjordes på en rustbädd av furutimmer. Delar av denna kyrkas grund och yttre murar ingår i dagens kyrka som uppfördes 1848-49.
År 1762 - 1763 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängdes med ett nytt, tresidigt kor. Grundläggningen gjordes med en undergrund direkt på lerjorden, utan rustbädd. Gränsen mellan medeltidens och 1760-talets grundmur syns även i dagens kyrkobyggnad. Kyrkan fick tre nya fönsteröppningar och i solbänkarna lades tackjärnshällar, inskription i gjutgodset: LD MLS ANNO 1762 Nytt altarbord, altarring och altargolv av bräder byggdes, medan den gamla altartavlan behölls. Koret i övrigt belades med täljsten.
År 1763 - 1769 Nybyggnad - Korparti
År 1840 - 1840 Brand
År 1840 - 1840 Brand
Långfredagen den 17 april 1840 antändes spåntaket på Lillhärads medeltida kyrka av en gnista från sakristians eldstad. Hela kyrkan fattade eld under pågående Gudstjänst. Kyrkans tak brann ned, liksom kyrkorummets inredning, en stor del av kyrkans inventarier, böcker och handlingar, samt klockstapeln intill. Dess båda klockor smälte. Kyrkans kvarvarande murar stod oskyddade för väder och vind i två års tid. Gudstjänster hölls tills vidare i en sal hos änkefru Svärdströms gård i Skästa. Källa: VS: E IV B; 61, berättelse om kyrkans brand och återuppbyggnad
År 1841 - 1841 Ritning godkänd / bygglov
År 1848 - 1849 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden 1840
År 1848 - 1849 Nybyggnad
Återuppbyggnad efter brand: • Bygget påbörjades den 8/5 1848 och var avslutat den 1/7 1849. Av den medeltida kyrkan behölls norra grundmuren och gavlarnas nedre murar, alla av gråsten. I övrigt byggdes nya murar, av återanvänd gråsten och i de övre delarna tegel. • På södra långsidan upptogs tre, på den norra ett, på östra gaveln två fönster, alla med bågar av trä. • På västra gaveln gjordes ingångsport med dubbla, utvändigt plåtbeslagna dörrar och ovanför ett runt fönster. • Yttertaket byggdes av bräder, vilade på 17 takstolar, täcktes med järnplåt och försågs med vattenrännor och stuprör av bleck. • I nordost utbyggdes sakristia. • Över kyrkorummet slogs ett tunnvalv med gips, på underlag av gärdsel och halm/vass. • Valv och väggar vitlimmades. • Trägolv lades genomgående och slutna bänkkvarter byggdes. • Predikstol överlämnades från Hospitalskyrkan i Västerås. Den hade dessförinnan reparerats och målats med grå så kallad pärlfärg. • Altaruppsatsen var komponerad av ett altare i trä, altarring med svarvade kolonner, samt altartavla - Kristus på korset – vilken tidigare tillhört Hospitalskyrkan.
År 1850 - 2000 Ändring
För kyrkans historik åren 1850- 2000 se bifogad PDF med bifogad händelselista och specifika årtal och källhänvisningar.

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Gösta Lindström (Konservator)

L. H. Stråge (Arkitekt)

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggare)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Sten Ramel (Arkitekt)

Torsten Hjelm (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)