Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS KANIK-LUNDBY 2:2 - husnr 1, LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lundby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1200

1400 - 1459

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Västerås Lundby församling
Västerås stift
Lundby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2005

Möjligt är att Lundby kyrka anlades nära en förkristen offerplats, som tros ha funnits på gården Kanik-Lundbys ägor ca 500 meter söderut. Kanske var den första kyrkan byggd i trä, men redan på 1100-talet tillkom en romansk stenkyrka vars långhus var ungefär hälften så stort som dagens. Den ursprungliga sydportalen, med omfattning av kilad gråsten, avtecknar sig ännu i fasaden. Österut på samma sida finns tegelomfattningen efter en port som troligen tillkom på 1200-talet då ett kor utbyggdes. Det ursprungliga kyrkorummet var sannolikt täckt med någon form av trätak.

Under förra hälften av 1400-talet fördubblades långhuset genom f...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1200 Nybyggnad
Den ursprungliga romanska kyrkan hade ett långhus som var ungefär den västra hälften av dagens, 11 meter långt och 9 meter brett, med en halvrund absid utbyggd i öster. I den västra gaveln inmurades en älvkvarnsten. Inträde skedde genom portal i söder. Dess omfattning är alltjämt avläsbar, utförd av kilad gråsten intill det västligaste fönstret. Dopfunten anskaffades möjligen samtidigt med att den första stenkyrkan uppfördes. Den utfördes i grå sandsten, dekorerad med sammanhängande arkad i tunn relief. Foten är skulpturalt formad med repstav och framspringande ansiktsmasker. (finns idag på Historiska museet)
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Kor byggdes ut mot öster, förmodligen smalare än långhuset. Ytterligare en portal togs upp på södra sidan, för tillträde till koret. Portalens tegelmurade omfattning är ännu avläsbar i murverket. Troligen tillbyggdes ett vapenhus mot söder.
År 1380 - 1419 Nybyggnad - Sakristia
År 1380 - 1419 Nybyggnad - Korsarm/ar
Sidokapell
År 1380 - 1419 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1400 - 1459 Nybyggnad
Kyrkan byggdes ut mot öster, så att långhuset blev dubbelt så stort och fick ett rakslutet kor. Det utbyggda kyrkorummet valvslogs. Troligen utbyggdes sakristia norr om koret
År 1440 - 1599 Nybyggnad - Torn
Västtorn tillbyggdes. Det murades av natursten och fick hög, spånklädd spets.
År 1500 - 1529 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkan fick en korsarm mot norr, den så kallade Lillkyrkan. Dess norra gavel dekorerades med tegelblinderingar.
År 1551 - 1988 Ändring
För historik rörande kyrkan mellan åren 1551 - 1988 hänvisas till bifogad PDF.

Axel-Johan Fägerplan (Konservator)

Bo Göransson AB (Firma)

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Georg Engelhard Schröder (Konstnär)

J Brunell, Gunnilbo (Orgelbyggare)

Johan Klint (Hantverkare)

Jürgen Putensen (Klockgjutare)

Marcussen & Son (Orgelbyggare)

Per Bohlin (Arkitekt)

Sigurd Schönfeldt (Byggmästare)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1890 - 1890 Nybyggnad - Korparti