Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS IRSTA KYRKBY 9:1 - husnr 1, IRSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC_7627.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IRSTA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - Okänt

1200 - 1299

Västmanland
Västerås
Västmanland
Irsta
Kungsåra församling
Västerås stift
Irsta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Irsta kyrka antas ha blivit uppförd omkring 1200 och var då ungefär hälften så stor som idag. Den omfattade västra delen av dagens långhus och tornets nedre del. På 1300-talet förlängdes kyrkan, motsvarande dagens två östra travéer. Sakristia tillbyggdes norr om tillkommande kor. Dessutom insattes den alltjämt befintliga södra porten av furuplank med smidesornament.

Omkring 1450 slogs valv över kyrkorummet och vid därpå följande nyinredning tillkom norrväggens målningar och ett altarskåp. I slutet av 1400-talet blev vapenhuset tillbyggt utanför långhusets sydportal.

Altarring och predikstol i renässansstil anskaffades 1642 oc...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Den ursprungliga kyrkan var ungefär hälften så stor som idag. Den omfattade västra delen av dagens långhus och tornets nedre 13,2 m. Murarna bestod av stora, ojämna gråstenar i regelbundna skift. Små romanska fönsteröppningar var utförda av kluvna, kilformade gråstenar. Troligen samtidigt med kyrkans tillkomst anskaffades en halvklotformad dopfunt, huggen av två sandstensblock med ett uttömningshål i mitten Källa: Östberg, s 51, 58, 61, 64-65
År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1300 - Okänt Nybyggnad - Sakristia
Kyrkan förlängdes motsvarande dagens två östra travéer. Större, gotiska fönsteröppningar togs upp, utförda av tegel som målades omväxlande rött och blått. I tillkommande östgavel gjordes förmodligen ett större trekopplat korfönster. Norr om det nybyggda koret tillbyggdes en sakristia. Tjock dörr av furuplank med lågt sittande stocklås insattes i långhusets sydportal. Portringen dekorerades med två motställda drakar och tre knutar. Runtomkring sattes ett beslag av järnsmide med liljestänger, rosor, blad och små drakhuvuden. Källa: Östberg, s 52, 62-64
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 2007 Ändring
För Kyrkans historik mellan 1450-tal - 2007, se bifogad PDF med bifogad händelselista med årtal och specifika källhänvisningar.

Adolp Ulr Kirstein (Byggmästare)

Agi Lindegren (Arkitekt)

Alf Hedman (Konservator)

Bjerking ingenjörsbyrå AB (Firma)

Edward Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Eric Ros (Hantverkare - Murare)

Eric Sjöström (Byggmästare)

Gabor Pasztor (Konservator)

Harry W. Svensson (Konstnär)

Jonas Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

Lars Lejon (Hantverkare)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Neumann & Vogel (Firma)

Nils (Nicolaus) Söderström (Orgelbyggare)

Olof Kiulander (Klockgjutare)

Per Bohlin (Arkitekt)

Peter Gerdes (Byggmästare)

Thomas Wängelin (Konservator)

År 1454 - Okänt Valvslagning
Över kyrkorummet slogs fyra stjärnvalv, alla av samma typ men med små variationer i hjässorna. Korets valv är högre och längre än de andra. Liknande valv finns i Enköping, Vendel och Sparrsätra. Valv och väggar fick kalkmålningar, vars viktigaste figurer utfördes al fresco, kompositionen i stort al secco. Idag återstår norra väggens målningar, där inalles 22 kungar och profeter är avbildade. Runt fönstren gjordes korsblommebårder (överkalkade idag) Över sakristian slogs ett kryssvalv utan ribbor, ett så kallat gratkryssvalv. Källa: Boström, s 47-48 Östberg, s 65-66
År 1747 - 1750 Nybyggnad - Gravkor