Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÖPING STICKLINGE 11:1 - husnr 1, HIMMETA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Himmeta kyrka_175.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HIMMETA KYRKA (akt.)

1200 - 1224

1200 - Okänt

1200 - 1224

Västmanland
Köping
Västmanland
Himmeta
Malma församling
Västerås stift
Himmeta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Antagligen fick Himmeta sin stenkyrka på 1200-talet. Från början omfattade den ett rektangulärt långhus med smalare, kanske absidförsett kor, spåntäckt sadeltak samt eventuellt västtorn. Fönster fanns bara på den södra sidan. Inträde skedde genom en trång portal i södra sidans västra ände. Över det ursprungliga kyrkorummet var antagligen öppna takstolar. På 1300-talet utvidgades koret så att kyrkans plan blev helt rektangulär. Samtidigt blev sakristian utbyggd på norra sidan och möjligen tillkom tornet först nu. Under första hälften av 1400-talet dekorerades kyrkorummets väggar med kalkmålningar, varav fragment återstår. Valvslagni...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1224 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1224 Nybyggnad - Torn
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Då kyrkan uppfördes bestod den av ett långhus med portal i söder och ett smalare kor i öster. Fönster fanns bara på den södra sidan. Över kyrkorummet var sannolikt öppna takstolar. Källor: ATA: Brev från Sigurd Curman 19/7 1908 Kilström, s 2
År 1200 - 1224 Nybyggnad
År 1300 - 1998 Ändring
Se bifogad PDF med lista över historiska händelser med information, årtalsangivelser och specifika källhänvisningar.

A G Fahlström (Hantverkare)

Alvar Johansson, Stenstorp (Hantverkare - Målare)

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Börje Heimansson (Konservator)

Börje Ryström (Arkitekt)

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

C W Pettersson (Konservator)

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

H Tafvelin (Arkitekt)

Jonas Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Mathias Pehrson (Konservator)

Sven Dahlén (Konservator)

ÅBAB (Firma)

År 1696 - 1698 Nybyggnad - Korparti