Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BODEN GUNNARSBYN 8:95 - husnr 1, GUNNARSBYNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gunnarsbyn.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUNNARSBYNS KYRKA (akt.), GUNNARSBYNS KYRKA (akt.)

1926 - 1926

1926 - 1928

Norrbotten
Boden
Norrbotten
Råneå
Gunnarsbyns församling
Luleå stift
Klockstapelvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2002

Gunnarsbyns kyrka invigdes 1928, arkitekt var Torben Grut. Det är en
sammansatt volym med aningen lägre kor och vapenhus i gavlarnas
förlängning.

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus, torn

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Korparti

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Torn

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Vapenhus

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1928 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Torben Grut.

Torben Grut (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring
Utbyte av trätavlor med förgylld text ovanför huvudporten (mot grå granittavlor med lika utseende och försedda med de gamla tavlornas ursprungliga text). Gravvårdsfabrikernas Försäljnings AB, Karlsborg.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning. 150 ca Ny pneumatisk orgel. Grönlunds i Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1966 Ändring
Städskrubben förändras till toalett. Tillstånd till ny fasad för orgeln. Orgelbyggare Gustaf Grönlund, Luleå.
År 1967 - 1967 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras. Arkitekt Bertil Franklin, Luleå.  Nytt elektriskt värmesystem  Ombyggnad av orgeln  Förbättrad höranläggning  Nya skrudskåp  Målning in- och utvändigt  Vatten och avlopp ATA Konserveringsarbeten utförs av Fridtiof Erichsson, Luleå.

Bertil Franklin (Arkitekt)

Fridtiof Erichsson (Konservator)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till kapprum i kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin.

Bertil Franklin (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Bänkvärmeanläggning. Tillstånd till utvändig ommålning. Tillstånd till installation av takvärmeanläggning.
År 2000 - 2000 Ändring
Tillstånd till utökade ventilationsåtgärder och bergvärmeinstallation, samt ny R-WC i kyrkan.