Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIRUNA KYRKAN 11 - husnr 1, KIRUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kiruna kommun.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KIRUNA KYRKA (akt.), KIRUNA KYRKA (akt.)

1909 - 1912

1909 - 1912

Norrbotten
Kiruna
Lappland
Jukkasjärvi
Jukkasjärvi församling
Luleå stift
Gruvvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kiruna kyrka byggdes efter Gustaf Wickmans ritningar och stod klar 1912. Skulptören Christian Eriksson har utfört takets förgyllda skulpturer och den skurna gavelreliefen ovanför entrén. Dörrarnas smide är utfört av Ossian Elgström.

År 1909 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och vapenhus

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) (Byggherre)

Olof E Nygren (Byggmästare)

År 1909 - 1912 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) (Byggherre)

Olof E Nygren (Byggmästare)

År 1909 - 1912 Nybyggnad - Vapenhus

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) (Byggherre)

Olof E Nygren (Byggmästare)

År 1909 - 1912 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) (Byggherre)

Olof E Nygren (Byggmästare)

År 1909 - 1912 Nybyggnad - Korsarm/ar

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) (Byggherre)

Olof E Nygren (Byggmästare)

År 1909 - 1912 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Wickman. Altartavla av Prins Eugen.

Gustaf Wickman (Arkitekt)

Prins Eugen Bernadotte (Konstnär)

År 1926 - 1926 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt. G Malmstedt.

G Malmstedt (Okänd)

År 1929 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Tillstånd att invid altaret i kyrkan uppställa en av konstnär Christian Eriksson i trä skulpterad grupp, föreställande S:t Göran och draken.

Christian Eriksson (Konstnär - Skulptör)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till anordnande av toaletter i kyrkan.
År 1955 - 1955 Ändring
Tillstånd till elektrifiering av kyrkan. Tillstånd till inredande av pentry och toalett i kyrksalen.
År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Ny orgel. R. V. Beckerath. Orgelfasad. O. Firle.

O Firle (Obestämd yrkestillhörighet)

R V Beckerath (Orgelbyggare)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, interiör
Tillstånd till anordnande av sidokor på det sydöstligaste bänkkvarterets plats.
År 1962 - 1962 Ändring
Ombyggnad och invändig ommålning av vapenhuset. Ett rum söder om koret inreds till kapell. V Sjödin.

V Sjödin (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad
Tillstånd att i lokaler under koret i kyrkan - efter avlägsnande av nuvarande toalettinredning - inreda förvaringsutrymmen för kyrkans inventarier.
År 1976 - 1981 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras.
År 1978 - 1978 Ändring
Tillstånd till toalett i befintligt förrådsutrymme. Installation av elektrisk värme.
År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Rengöring av altartavlan. Konservator Brita Östmar.

Brita Östmar (Konservator)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad
Handikappanpassning av entrén mot väster. NAB Konsult, Piteå.
År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de två främsta bänkraderna söder om mittgången och anordnande av ett podium med gradänger och lösa stolar.
År 1990 - 1990 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan och klockstapeln. NAB Arkitekter & Ingenjörer, Luleå. Föreslagna åtgärder, bl a: • Isoleringsarbeten • Utbyte av spånbeklädnad • Ny åskskyddsanläggning • Utbyte av yttre fönsterbågar och ytterdörrblad • Förstärkning av takkonstruktionen i kyrkorummet • Komplettering och reparation av belysningsinstallationer
År 1991 - 1991 Ändring - restaurering
Tillstånd till restaurering av kyrktuppen. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.
År 1998 - 1998 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Antikvarisk rapport från Norrbottens museum: • Omläggning av yttertak och fasader • Hängrännor • Målning av fönster • Målning av huvudentréns dörr • Nytt värmesystem • Ventilation och ventilationskur • Ny WC innanför brudkammaren, i anslutning till befintlig handikapptoalett • Skärmtak över handikappentré • Förgyllning av takryttare och statyer • Modernisering av kök i lilla kyrksalen • Markarbeten