Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

PAJALA KORPILOMBOLO 6:9 - husnr 1, KORPILOMBOLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

korpilombolo.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KORPILOMBOLO KYRKA (akt.), KORPILOMBOLO KYRKA (akt.)

1856 - 1859

1856 - 1859

Norrbotten
Pajala
Norrbotten
Korpilombolo
Pajala församling
Luleå stift
Bergvägen 25

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan som ritades av Albin Törnqvist, byggdes på 1850-talet som traditionell långhuskyrka i N-S riktning med tornet i norr. Den har byggts om flera gånger, men i huvudsak fick den sin nuvarande yttre gestalt 1894, då tornet byggdes om och de spetsiga fönstren byttes ut till de nuvarande rundbågiga

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Albert Törnqvist, Stockholm.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Ändring - ombyggnad, exteriör
Brädfodrades utvändigt.
År 1894 - 1894 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. • Ombyggnad av tornet • Ny fönsterindelning. De spetsbågiga fönstren blev rundbågiga • Flyttning av predikstolen • Ny altartavla. J Norén • Det ursprungliga altarkorset återuppsätts ovanför västra ingången • Den tunnvälvda interiören kläds med pärlspont och dekoreras med en bred, schablonmålad takbård

J. Norén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1909 - 1909 Underhåll - interiör
Renovering/åtgärd interiör.
År 1913 - 1913 Underhåll - exteriör
Renovering/åtgärd exteriör.
År 1935 - 1935 Ändring
Tillstånd till utvändig ommålning av kyrkan. Artist Steen Flemming. Tillstånd till installation av elektrisk belysningsanordning och till elektrisk belysningsarmatur. Ingenjör T. Morell.

Steen Flemming (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Höök. • Förändring av kyrkans torn • Ny tornspira • Omtäckning av tak • Öppen bänkinredning • Entréparti för kyrkogården • Inklädning av interiören med träfiberplattor • Ny altartavla. Hilda Herslow, Malmö

Bertil Höök (Arkitekt)

Hilda Herslow (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Tillstånd till ny orgel i kyrkan och därmed sammanhängande förändringar på läktaren.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Elektrisk installation för värme i kyrkan.
År 1962 - 1962 Underhåll
Tillstånd till ommålning av kyrkan samt invändig målning av vapenhuset och reparation av skadade målningspartier i kyrkorummet. Norrländsk Inredningsbyrå, Boden.
År 1974 - 1974 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin, MAF Arkitektkontor AB i Luleå, i samarbete med konstnären Pär Andersson och konservator Gunnar Lindberg. Restaureringen innebär en återgång till 1894 års interiör: • Framtagande och restaurering av panel, frismålningar och dekorationsmålad takbård • Nya armaturer • Entré för rörelsehindrade • Förstärkning av klocktornet • Diverse tekniska förbättringar • Nytt altarkors, apostlamålningar och ny färgsättning. Konstnär Pär Andersson

Bertil Franklin (Arkitekt)

Gunnar Lindberg (Konservator)

Pär Andersson (Konstnär)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Grönlunds orgelbyggeri AB.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Tillstånd till ny kororgel i kyrkan samt till utformning av orgelfasad. MAF Arkitektkontor, Luleå/Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)