Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAPARANDA SANDSKÄR 2:1 - husnr 3, SANDSKÄRS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Sandskärs kapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANDSKÄRS KAPELL (akt.), SANDSKÄRS KAPELL (akt.)

1800 - 1809

Okänt - 1809

Norrbotten
Haparanda
Norrbotten
Nedertorneå
Haparanda församling
Luleå stift
Sandskär 11

Offentlig förvaltning - Magasin - Kronomagasin

Jordbruk - Magasin - Kronomagasin

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2008

På Sandskär etablerades ett fiskeläge redan under senmedeltiden. I samband med
lättnader i den annars hårt reglerade kyrkoplikten vid mitten av 1700-talet, fick ön sitt
första kapell. Nu behövde man inte längre avbryta sina fiskeperioder för den tidsödande
resan till församlingens huvudkyrka.
Det nuvarande kapellet som ursprungligen fungerade som kronomagasin vid Björkö
kyrka i Torneå, flyttades till sin nuvarande plats kring sekelskiftet 1700/1800.
Enligt traditionen stod det tidigare på annan plats på ön.
På Sandskär fungerade kapellet vintertid som magasin för skötbåtarna. Det har också
kvar mycket av sin magasinskaraktär...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

På Sandskär etablerades ett fiskeläge redan under senmedeltiden. I samband med
lättnader i den annars hårt reglerade kyrkoplikten vid mitten av 1700-talet, fick ön sitt
första kapell. Nu behövde man inte längre avbryta sina fiskeperioder för den tidsödande
resan till församlingens huvudkyrka.
Det nuvarande kapellet som ursprungligen fungerade som kronomagasin vid Björkö
kyrka i Torneå, flyttades till sin nuvarande plats kring sekelskiftet 1700/1800.
Enligt traditionen stod det tidigare på annan plats på ön.
På Sandskär fungerade kapellet vintertid som magasin för skötbåtarna. Det har också
kvar mycket av sin magasinskaraktär...

År 1800 - 1809 Nybyggnad
År 1809 - 1809 Flyttning
År 1963 - 1963 Underhåll
Reparationsarbeten. • Ny ytterpanel som målas med falu rödfärg. • Dörrar, fönster, knutar och foder målas liksom en del detaljer vid altaret inne i kapellet. Takspånen behandlas med cuprinol.
År 1985 - 1985 Underhåll
Underhåll och allmän upprustning.
År Okänt - 1809 Nybyggnad
Kapellet flyttas till sin nuvarande plats och ersätter då ett äldre kapell, omtalat senast 1789. Ursprungligen var kapellet ett kronomagasin och stod på Björkön vid Torne älvs mynning.
År Okänt - 1809 Flyttning
Kapellet flyttas till sin nuvarande plats och ersätter då ett äldre kapell, omtalat senast 1789. Ursprungligen var kapellet ett kronomagasin och stod på Björkön vid Torne älvs mynning.