Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ SANNERUD 1:63 - husnr 1, TIVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tived.158

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIVEDS KYRKA (akt.)

1847 - 1847

1847 - 1847

Örebro
Laxå
Västergötland
Tived
Finnerödja-Tiveds församling
Strängnäs stift
Tiveds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

TIVEDS KYRKA -Tiveds kyrka uppfördes sommaren 1847 efter ritningar av JF Åbom. Byggmästare Anders Pettersson, Väsrsås lyckades med bedriften att bygga kyrkan i det närmaste färdig mellan 1 juni och 24 juli. Tornet blev dock inte färdigt, utan en klockstapel användes första tiden. Bygget hade föregåtts av en 150-årig kamp hos de närboende för att få uppföra en kyrka i östra delen av det skogtäckta Tiveden. Tornet från 1865 är ritat av Albert Törnqvist. Läktaren från 1848 tillverkades av byggmästare Forsberg, Sågkvarn. Först 1870 målades kyrkan invändigt genom målarmästare Hagberg, Askersund. En orgel, byggd 1804, inköptes 1879. Delar...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Sakristia
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Korparti
År 1847 - 1847 Fast inredning - predikstol
År 1847 - 1847 Fast inredning - altaruppsats
År 1847 - 1847 Fast inredning - bänkinredning
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Fast inredning - läktare
År 1865 - 1865 Nybyggnad - Torn
År 1865 - 1865 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel
Byggd 1804, men inköpt detta år. Fasaden delvis bevarad.
År 1922 - 1922 Fast inredning - glasmålning

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelverk

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1926 - 1926 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning, troligen i söder.
År 1936 - 1936 Specifika inventarier - dopfunt
År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad.
År 1947 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktartrappa, inre vindfång i söder, borttagning av bänkar i öster, nya dörrar, nya nummertavlor, ommålning mm.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Ändring - ombyggnad, yttertak
Torntakets järnplåt ersätts av kopparplåt.
År 1947 - 1949 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Teknisk installation - el

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1961 - 1961 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidning av kyrkogården i söder och väster, bårhus och parkeringsplats.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av läktarunderbyggnader, textilförvaring, borttagning av bänkar i väster.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - värme

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Underhåll - omputsning
År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Isolering, ny färgsättning, såpning av golv, renovering av orgel mm.

Jerk Alton (Arkitekt)