Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ BJURSNÄS 1:76 - husnr 1, RAMUNDEBODA KYRKA (BODARNE KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Ramundeboda 6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAMUNDEBODA KYRKA (akt.), RAMUNDEBODA KYRKA (BODARNE KYRKA) (akt.)

1686 - 1688

1686 - 1688

1801 - 1801

Örebro
Laxå
Närke
Laxå
Ramundeboda församling
Strängnäs stift
Casselgatan 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och korsarmar

Anton von Boij (Byggherre)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Korparti

Anton von Boij (Byggherre)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Korsarm/ar

Anton von Boij (Byggherre)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförs vid Bodarnesjön några kilometer från Laxå. på bekostnad av rådmannen Anders Boij.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1686 - 1688 Fast inredning - predikstol
Predikstol i barockstil

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1686 - 1688 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i barockstil

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1686 - 1688 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med lock i barockstil

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1758 - 1758 Specifika inventarier - dopfunt
Dopängel av trä. Donerad av hovintendenten Eric Tesmeden

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1762 - 1762 Ändring
Nummertavla med snidad, bemålad ram. Skänkt av Röforssmederna Petter Wångberg och Carl Pileblå

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1801 - 1801 Nybyggnad - Sakristia
År 1801 - 1801 Nybyggnad
Ursprungligen byggt som vapenhus, fungerar sedan 1899 som orgelrum.
År 1801 - 1801 Nybyggnad - Sakristia
Kyrkan tillbyggdes med sakristia

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1801 - 1801 Nybyggnad - Vapenhus
Kyrkan tillbyggdes med vapenhus

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1804 - 1804 Specifika inventarier - kyrkklocka
Det två kyrkklockorna från 1688 omgöts. Gjutna hos: Olof Kjulanders änka, Örebro

Till hembygden 1935 (Publikation)

År 1898 - 1899 Flyttning
Kyrkan flyttad från sin ursprungliga plats i Ramundeboda till Laxå centrum

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Vapenhus

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Flyttning
Kyrkan flyttades från sin plats vid Bodarnesjön till Laxå nya stationssamhälle. Kyrkan vreds så att altaret placerades i väster.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad
Huvudingången flyttades till norra korsarmen, ett mindre vapenhus uppfördes. Det västra vapenhuset gjordes om till ett orgelrum med ny orgel.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Vid södra korsarmen uppfördes en byggnad av tegel för uppvärmningssystem med varmluft.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Underhåll - stomme
De två nedersta stockvarven byttes ut,

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - påbyggnad
Tornet höjdes

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, takstol
Taket förändrades genom att sakristian och orgelrummet fick egna lägre tak.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Underhåll - takomläggning
Kyrkan täcktes med spån

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändigt utbyttes de fyra bärande pelarna mot nya smäckra pelare.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Yttre partier i tunnvalven i korsarmarna dekorerades med schablonmönster.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1898 Underhåll - interiör
Väggarna kläddes in med bred liggande panel (imitation av timmer). Ny bröstpanel. Sakristians väggar försågs med pärlspontspanel

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Fast inredning - altarring
Möjligtvis avkortades altarringens mittparti

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar i nyrenässansstil

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen fick ett fritt läge vid ena pelare och nyt räcke. Speglarna försågs med nytt mönster

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren fick nytt räcke

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1899 Underhåll - målningsarbete, interiör
Färgsättningen förändrades delvis

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1920 - 1925 Teknisk installation - värme
Varmluftssystemet byggdes om

Rapport efter invändig restaurering och tillbyggnad av Ramundeboda kyrka. Örebro läns museum (Okänd)

År 1920 - 1925 Underhåll - målningsarbete
Färgsättningen förändrades delvis

Rapport efter invändig restaurering och tillbyggnad av Ramundeboda kyrka. Örebro läns museum (Okänd)

År 1944 - 1944 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten utfördes på dopängeln som åter placerades i kyrkorummet. (stått på vinden)

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1947 - 1947 Specifika inventarier - kyrkklocka
Tillstånd att omgjuta den spruckna storklockan.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Installation av nytt uppvärmningssystem med varmluftskanaler under golvet.

AB Svenska Fläktfabriken Göteborgsfilialen (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Invändigt målades kyrkan delvis om. Konservatorsarbeten på altaruppsats, predikstol, takmålningar och epitafier.

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1957 - 1958 Underhåll - interiör
Sakristian renoverades, ny beklädnad och bröstpanel över pärlsponten.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring
Tillstånd för att måla om bänkinredningen. Förslag upprättat av konservator Olle Hellström, Skara.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, trappa
Tillstånd för ny yttertrappa vid entrén. Raä ansåg att- trappan skall vara av kalksten (förslaget var granit) och smidesräcket borde utföras fristående utan anslutning till fasaden.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1979 - 1985 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstol, takmålningar, altaruppsats, dopängel, dopfunt samt epitafier.

Alf Hedman (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk i 20 stämmor. Podiet som orgeln står på byggdes ut 1,15 m.

Finn Krohn (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1992 Ändring - restaurering
Värmekammaren i söder från 1899 revs för att ge plats åt en ny tillbyggnad med wc, förråd samt handikappentré. Nytt datorstyrt värmesystem, elsystem, installation av brandlarm. Byte av rötskadat virke i golvbjälklaget, ny textilförvaring i sakristian, reparation av fönster, isolering av vindsbjälklag, genomgång och delvis målning av inredning, retuschering av takmålningar. Bänkinredningen återfick en äldre färgsättning. Förråds/dasslängan sydväst om kyrkan byggdes om till bistättningsbyggnad.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Ändring - tillbyggnad
Värmekammaren i söder från 1899 revs för att ge plats åt en ny tillbyggnad med wc, förråd samt handikappentré

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Teknisk installation - värme
Nytt datorstyrt värmesystem

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Teknisk installation - el
Nytt datorstyrt elsystem

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandlarm

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Underhåll - stomme
Byte av rötskadat virke i golvbjälklaget

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Underhåll - fönster
Reparation av fönster

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vindsbjälklag

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av inredning, retuschering av takmålningar

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1992 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen återfick en äldre färgsättning

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Omläggning av spåntak. Plåt och snickeriarbete

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på dopängeln

Närke-konservatorn (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln. Orgeln har fått några nygamla pipor från den gamla Setterqvistorgeln.

Jan Börjeson orgelvård AB (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)