Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUMLA EKEBY PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1 Ekeby kyrka, tornet.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1250

1769 - 1774

1769 - 1774

Örebro
Kumla
Närke
Ekeby
Ekeby församling
Strängnäs stift
Ekeby prästgård 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus. Av den ursprungliga medeltida kyrkan kvarstår murpartier i långhusets södra och östra murar.
År 1100 - 1250 Nybyggnad
Liten stenkyrka utan torn.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1526 - 1526 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av kyrkans klockor är från denna tid.

Till hembygden 1966 (Publikation)

År 1769 - 1774 Nybyggnad - Sakristia
År 1769 - 1774 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ombyggt långhus. Kor, sakristia och torn nybyggda.
År 1769 - 1774 Nybyggnad - Torn
År 1769 - 1774 Nybyggnad - Korparti
År 1769 - 1774 Nybyggnad
Nybyggnad av kyrkan, vissa delar av östra och södra väggarna bibehölls i de nya väggarna. Kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil, karakteristisk för sin tid med putsade fasader, svängd tornhuv med lanternin, brutet tak, rusticerade portalomfattningar och sakristia i öster.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1793 - 1793 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla föreställande Jesus välsignar barnen. Sänkt av generalmajor G A Coyet, Nynäs säteri

Pehr Hörberg (Konstnär)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1831 - 1831 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, skänkt av C Rundberg

Johan Holmberg (Byggmästare)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad.

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

J.M. Blomqvist (Orgelbyggare)

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Underhåll - målningsarbete, interiör
Äldre väggmålningar över sakristiedörrarna togs förmodligen bort. Kyrkorummet dekormålades i jugendstil och erhöll tänkespråk på väggarn. Ny färgsättning i grönt och lila.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar och korbänkar.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär med balusterdockor och mittparti med fyllningar. Nya väggar under läktaren, nya dörrar till läktaren,

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Underhåll - golv
Nytt golv

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Underhåll - port
Nya dörrar vid ingångarna.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1904 - 1904 Teknisk installation - värme
Nya varmugnar

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1915 - 1916 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om och fick 10 stämmor.

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Ut- och invändig renovering.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Dekorationsmålningarna på väggarna togs bort. Bänkar samt övrig inredning målades om.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Nya värmeugnar.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Ny armatur i form av blyinfattade stjärnor uppsatta i fönstren.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkar togs bort.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierades.

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
Predikstol och altaruppsats fick tillbaka sin ursprungliga färgsättning. Altarringen målades om. Väggar målades om. Tog fram den ursprungliga färgen på sakristians dörrar.

Jerk Alton (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt försågs med ny sockel/fot.

Jerk Alton (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad, golv
Golvets förhöjning under altaret togs bort. Läktarunderbyggnad med brudkammare, wc, förråd. Ny läktartrapp. Läktarbarriären byggdes om, tar bort dockor och ersatte med täta fyllningar. Läktarens pelare marmoreras. Nytt golv i vapenhus, torntrappan revs. Sakristian fick nytt golv, ett nytt fönster mot söder togs upp, ny piscina.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Teknisk installation - värme
Nytt vattenburet värmesystem.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar i bakre delen av kyrkan togs bort. Bänkarna kompletterades så att ryggarna blev slutna.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Teknisk installation - el
Kristallkronor togs bort. Nya lampor och lampetter.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad, port
I sydportalen insattes en pardörr mot kyrkorummet.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
”Uppfräschning” av orgelfasad. Ny korogel.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig renovering. Putslagning och avfärgning, nu gul tidigare vit.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak. Tornprydnader (tupp, kors och kula) förgylldes. Förgyllare Grevillius, Örebro

- Grevillius (Hantverkare)

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av snickerier.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Stora delar av kyrkans puts knackades ner, ny puts och avfärgning. Fönstren renoverades. Diverse stål- och träytor målades. Nya hängrännor och stuprör.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - Omputsning, interiör
Kalkning av väggar och tak.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten under bänkarna, återflyttning av vissa äldre gravstenar till kyrkorummets golv. Förminskning av korgolvet till tidigare storlek, handikappramp på sydsidan.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
Nytt vattenburet värmesystem.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - altarring
Ny altarring med på äldre foton synliga 1700-talets altarringen som förlaga.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - altare
Nytt löst altare

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - dopfunt
Ny fot till dopfunt

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - el
Förbättrad belysning, 1960-talsarmaturen togs bort, ersattes med nya, båda av J. Alton. Även flera nya malmkronor tillkom.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av rum under läktare, ny läktartrappa, marmorering av pelare.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av bänkar samt andra snickerier.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
En bänk på var sida borttogs framtill.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Renovering och ommålning av orgel.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation
Ny högtalarutrustning och manöverbord.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
Sakristian: ny ingång i norr, ny inredning bl.a. textilförvaring.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian. Textilförvaring även på läktaren.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altartavla, altaruppsats. Konservators arbeten på predikstol och dopfuntslock (1700-tal).

Närke-konservatorn (Konservator)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv, rött under bänkkvarteren, i övrigt kompletteringar i grå kalksten. Påträffande av ett äldre golv av kalksten under bänkkvarterens trägolv, innehållande bl.a. flera äldre gravhällar, hela eller i delar, samt en del av en Eskilstunakista. Vissa av dessa stenar placerades i kyrkans golv.

Jerk Alton (Arkitekt)

Esbjörnson 1993, Örebro läns museum (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - altare
Nytt altare

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Länsstyrelsen Örebro län (Okänd)

År 2007 - 2007 Underhåll - takomläggning
Ommålning av kyrkans plåttak.

Örebro läns museum (Arkiv)