Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG KYRKOPLATSEN 3 - husnr 1, ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

advent_hallsberg.105

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG (akt.)

1944 - 1944

1944 - 1944

Örebro
Hallsberg
Närke
Hallsberg
Hallsbergs församling
Strängnäs stift
Västra Storgatan 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1944 - 1944 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Lars Arborelius (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Nybyggnad - Torn

Lars Arborelius (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Nybyggnad - Sakristia
Fungerar sedan 1991 som arbetsrum för prästen

Lars Arborelius (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Nybyggnad - Korparti

Lars Arborelius (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Nybyggnad
Kyrkan byggdes med rektangulärt långhus, utbyggnad för altaret i väster, vidbyggd sakristia i norr och torn i öster. Tak belagt med skiffer.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Ny armatur i långhus

Knut Hallgren (Konstnär)

Örebro läns museum, Till hembygden 1953 (Okänd)

År 1960 - 1969 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket laserades vitt, bänkarna laserades i blått och grått.

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1974 (Publikation)

År 1971 - 1971 Teknisk installation - el
Elledningar drogs om.

Till hembygden 1974 (Publikation)

År 1971 - 1971 Fast inredning - altare
Sänkning av altarskivan.

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1974 (Publikation)

År 1983 - 1984 Underhåll - Omputsning, exteriör
Ny färgsättning av kyrkan i ljus rosa, (tidigare grå, troligtvis original).

K-Konsult, Arkitektavdelningen, Stockholm (Arkitektkontor)

Maud Brunnberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - Omputsning, exteriör
Södra fasaden putslagades och avfärgades.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia i nordost.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Nytt elsystem samt byte av radiatorer

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altare
Altaret flyttades fram.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altarring
Ny delbar altarring

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - predikstol
Ny ambo. Ursprunglig predikstol togs bort.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - bänkinredning
Främre bänkpar ersattes med nytillverkade bänkskärmar. Ombyggnad av bänkar.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation
Ny manöverpulpet mm.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Ny takarmatur under läktaren, lampetter, ledljus mm.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör
Omfattande målningsarbeten utfördes.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rapport 1991, Örebro läns museum (Arkiv)

År 1997 - 1998 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln byggdes om

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1997 - 1998 Fast inredning - läktare
Vissa förändringar av läktaren

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)