Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG KLOCKARLYCKAN 1:1 - husnr 2, HALLSBERGS SOCKENKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

13. exteriör, taget från nordost.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLSBERGS SOCKENKYRKA (akt.)

1100 - 1550

1200 - 1550

Örebro
Hallsberg
Närke
Hallsberg
Hallsbergs församling
Strängnäs stift
Kyrkbyn 234

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Landsförsamlingens kyrka av sten är byggd på 1200-talet. Vid en ombyggnad 1819-24 försågs den med tresidigt kor och förlängdes betydligt i väster. Dessutom byggdes ett torn.

1100-1550-tal:
Kyrkans byggnadshistoria är oviss. Av den medeltida kyrkan som troligtvis var tornlös utan valv med sakristia i norr och vapenhus i söder, återstår delar av såväl långhusets syd- som nordmur. Sakristian är troligtvis i sin helhet senmedeltida.

1800-tal:
1819-23 ombyggdes den medeltida kyrkan i nyklassicistisk stil, varvid den fick sin nuvarande längsmala form. Därvid förlängdes kyrkan dels åt öster med ett tresidigt avslutat kor, dels åt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Långhus. Av det medeltida murverket återstår långhusets södra och norra murar.
År 1200 - 1550 Nybyggnad
Under medeltiden uppfördes en kyrka av sten med sakristia i norr och vapenhus i söder.

Örebro läns museum, Till hembygden 1953 (Okänd)

År 1350 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
År 1586 - 1586 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Koret dekorerades med kalkmålningar.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1663 - 1663 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt utformad som en prästman. Skänktes av kyrkoherden Laurntius Edbergius.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1787 - 1787 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i barockstil inköptes från Svennevads kyrka 1787. Hänger idag bakom orgeln.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1819 - 1823 Nybyggnad - Korparti
År 1819 - 1823 Nybyggnad - Torn
År 1821 - 1830 Ändring - ombyggnad
Den medeltida kyrkan från 1200-talet ombyggdes och förlängdes. Kyrkan utvidgades i väster med ett torn samt i öster med ett tresidigt kor. Yttertaket var belagt med tegel. Ny altarring, ny läktare uppfördes i väster, ny sluten bänkinredning.

Örebro läns museum, Till hembygden 1953 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1821 - 1830 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1821 - 1830 Fast inredning - läktare
Ny läktare uppfördes i väster. Läktarbarriär av snickarmästare Sellberg, Örebro

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1821 - 1830 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1826 - 1827 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Per Erik Sohlman (Hantverkare - Snickare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1829 - 1829 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredningen målades om, däribland predikstolen.

Örebro Läns Museum, 1998 (Okänd)

År 1854 - 1854 Underhåll - takomläggning
Skiffertak ersatte tegeltak.

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel, placerades på en läktare som byggdes ovan befintlig.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1860 - 1860 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla föreställande Jesus i Getsemane.

E Wahlqvist (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1893 - 1893 Ändring - restaurering
Nya fönsterbågar av gjutjärn. Nytt trägolv, ny öppen bänkinredning och ny genombruten altarring, målade i ekfärg. Dekorationsmålning på väggar, tak och i koret.

Aron Järndahl (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, takstol
Ny tornhuv

Axel Andersson (Byggmästare)

Bror Almqvist (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak målades. Altarring, predikstol, läktarfasad samt bänkar målades om.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1924 - 1924 Teknisk installation - värme
Installation av centralvärme och el.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1924 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bland annat fick taket ny dekor, målade band med rosor, fönstersmygarna försågs med en ornamental bård. Målningar av läraren vid Karlskoga praktiska läroverk Ture Andersson Dekorationer av Lundström, Stockholm

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel bakom den gamla fasaden, orgeln flyttades ner till den nedersta läktaren.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1944 - 1944 Ändring - restaurering, interiör
Korgolvet höjdes och lades med kalksten. Altaret byggdes om. Ny sluten altarring. Ny fast bänkinredning, ny dörr i södra entrén. Väggar målades och takets dekormåleri målades över. Sakristian restaureras.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1957 - 1957 Underhåll - exteriör
Utvändig fasadrenovering, putsen knackades ner och ny puts avfärgades i vitt. Den ursprungliga sydportalens gotiska omfattning togs fram. Portarna kopparbeslogs. Västra och södra entrén fick nya trappor.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändigt omfärgades fasaderna med vit kalkfärg.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, port
Ny ytterport i söder.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket på långhuset ersattes med plastbehandlad galvaniserad plåt.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändigt byggdes läktarunderbyggnader med utrymmen för väntrum, kapprum, wc samt förråd.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak målades om. Bänkarna målades i rött och grönt. Predikstol, orgel och orgelläktare samt altarring målades i en färgsättning i två nyanser grön kulör.

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textil- och skrudskåp.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan flyttades, ersattes med textiltriptyk och medeltida krucifix.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring
Sakristians fasta inredning togs bort, ny piscina.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönster försågs med klarglas

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - el
Ny el-installation, ny armatur

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - värme
Ny värmeinstallation

Örebro läns museum (Arkiv)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hallsbergs kyrka: kort historik (Publikation)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytter- och innerportar i vapenhuset.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändigt putslagades och avfärgades fasaderna.

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp vid södra entrén.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Arkeologisk undersökning
I samband med anläggandet av denna handikapprampen påträffades invid kyrkans södra vägg 15 medeltida gravar med skelett från 31 individer, C 14-daterade till 1250-1440.

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt avfärgades väggar och tak.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Utrymmena under läktaren byggdes om.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Fast inredning - altare
Nytt, flyttbart altare.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp för antependier.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Fast inredning - bänkinredning
Bakersta bänken på var sida om mittgången togs bort. Bänkarna målades om och fick ny färgsättning. Manövercentral byggdes in i bänk

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - el
Ny armatur

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Amelie Boson (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Rapport 1998, Örebro läns museum (Okänd)

Rapport 1995, Örebro läns museum (Okänd)

År 1999 - 1999 Fast inredning - altare
Den medeltida altarskivan fick nytt underrede. Altaret flyttades fram.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - altarring
Altarringen gjordes delbar i tre sektioner och målades i vitt och guld.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - predikstol
Predikstolens ursprungliga färgsättning i vitt och guld rekonstruerades.

Örebro läns museum (Arkiv)