Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG HJORTKVARN 1:4 - husnr 1, ADVENTSKYRKAN, BO Ny sökning Tillbaka till sökning

advent_hjortkvarn.21b.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ADVENTSKYRKAN, HJORTKVARN (akt.), ADVENTSKYRKAN, BO (akt.)

1931 - 1933

1933 - 1933

Örebro
Hallsberg
Närke
Bo
Sköllersta församling
Strängnäs stift
Kyrkvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

1886 Anlades begravningsplatsen i Hjortkvarn. På platsen för den nuvarande kyrkan stod då en öppen klockbock. Från och med 1917 börjar medel avsättas i en s k klockfond. Pengarna var tänkta att användas för inköp av nya klockor till klockbocken men med tiden väcktes tanken på att uppföra en kyrkobyggnad för pengarna.

Kyrkobyggnaden började uppföras 1931 på platsen för den då rivna klockstapeln. Ritningarna till kyrkan var utförda av arkitekt K Martin Westerberg. Den 2 december 1933 invigdes kyrkan. I stort sett all fast inredning i kyrkan tillkom samtidigt med kyrkobyggnaden. Bänkarna var grönlaserade liksom läktare, väggpanelen ...

Läs mer i eget fönster

År 1931 - 1933 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggdes och invigdes.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1931 - 1933 Fast inredning - altare
Nytt altare

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1931 - 1933 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1931 - 1933 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1931 - 1933 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1934 (Publikation)

År 1933 - 1933 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Nybyggnad - Torn

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Nybyggnad - Korparti

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nya Kyrkklockor, 2 stycken.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Till hembygden 1932 (Publikation)

År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstret.

Jan Brazda (Konstnär - Glaskonstnär)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgel med sju stämmor.

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian och doprummet togs bort. Sakristian flyttades till ett utrymme i vapenhuset.

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)

År 1970 - 1970 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ersattes förmodligen av en ambo.

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete
Ny färgsättning

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - el
Nya lampetter

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Jerk Alton (Arkitekt)

Till hembygden 1970 (Publikation)