Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINDESBERG HARPARBODA 1:10 - husnr 1, SPANNARBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

spannarboda.114.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPANNARBODA KYRKA (akt.)

1922 - 1923

1922 - 1923

Örebro
Lindesberg
Västmanland
Fellingsbro
Fellingsbro församling
Västerås stift
Spannarboda 501

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkan har en nationalromantiskt präglad exteriör med utvändiga strävor, ett brant helvalmat skifferttäckt tak och gulmålad stående lockpanel. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i söder, sakristia och kapprum i norr med ovanförliggande utrymmen för personalen.

1923 uppfördes ett församlingshem i Spannarboda med provisorisk gudstjänstlokal och enkel inredning. 1936-37 genomfördes en ombyggnad under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg då byggnaden och dess kyrksal liksom närmiljön fick ett mer ”kyrkligt” utseende. Exteriören gavs då en nationalromantisk prägel och försågs med stävor ...

Läs mer i eget fönster

År 1922 - 1923 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Ursprungligen uppfört som församlingshem med kyrksal.

Olof Deas-Olsson (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Nybyggnad - Korparti

Olof Deas-Olsson (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Nybyggnad
Spannarboda uppfördes som församlingshem med provisorisk gudstjänstlokal och enkel inredning. Exteriör med nationalromantisk prägel.

Olof Deas-Olsson (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad
Församlingshemmet ombyggt till kyrka.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad
Byggnaden och dess kyrksal liksom närmiljön fick ett mer ”kyrkligt” utseende genom uppföranet av en omgärdande stenmur, entré med smidesgrind och uppförande av en klockstapel. Orienterad med kor i söder. Sakristia och läsesal innan för huvudentré. Väggar och valv spändes med väv och målades i en bruten vit kulör. Nya pelare, bänkarna byggdes om och målades mörkgrå med ljusmarmorerade sidostycken. Golvet belades med linoleummatta. Nytt altare, nytt knäfall, ny dopfunt av trä, två höga träljusstakar och ny predikstol. Ny altartavla 1936. Ny elektrisk armatur av oxiderad mässing. Innanfönster och vindfångsdörrar försågs med antikglas i blyspröjs. Exteriören försågs med strävor för att avlasta trycket från det tunga skiffertaket. Ett kors av järn placerades på taket. Antipendium och mässhake av Märtha Gahn.

Edgar Wallin (Konstnär)

Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad
Invändigt, omdisponering av vissa utrymmen med nytt kapprum och handikappwc. Nya bänkar, man tog bort predikstolen, ny ambo, nytt altare, ny färgsättning. Korväggarna bemålas med fem invigningskors. Altarringen gjordes delbar. Korgolvet sänktes till samma nivå som kyrkorummet. Dörren mellan sakristia och kyrkorum sätts igen. Sakristian får ny textilförvaring. Exteriörens panel målades gul, handikappanpassning av huvudentrén

Jerk Alton (Arkitekt)