Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO VINTROSA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VINTROSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vintrosa 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VINTROSA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1720 - 1739

Örebro
Örebro
Närke
Vintrosa
Tysslinge församling
Strängnäs stift
Vintrosa prästgård 620

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Troligtvis uppfördes tidigt under medeltiden en kyrka med torn i väster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1660 - 1679 Ändring
En murmästare avlönades och man anskaffade kalk och mursten

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1671 - 1671 Ändring - ombyggnad
Kyrkfönster gjordes

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1678 - 1678 Ändring
Sakristian försågs med lås

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1702 - 1702 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, skänkt av fru Catharina Wallenstedt

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1703 - 1703 Ändring - ombyggnad, fönster
Mur- och glasmästare betalades för 3 st fönster.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1715 - 1715 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla målades. Befintlig altarprydnad placerades i sakristian.

Anders Schultz (Konstnär - Dekormålare)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1720 - 1739 Nybyggnad

Christian Haller (Byggmästare)

Ernst Philip Thorman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1720 - 1739 Nybyggnad - Sakristia

Christian Haller (Byggmästare)

År 1720 - 1739 Nybyggnad - Korparti
Den medeltida kyrkan förlängdes åt öster och fick sitt nuvarande korparti

Christian Haller (Byggmästare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1720 - 1739 Ändring - tillbyggnad
Den medeltida kyrkan breddades åt norr och förlängdes åt öster. Murarna rappades utvändigt

Christian Haller (Byggmästare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1720 - 1739 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia vidbyggdes i norr

Christian Haller (Byggmästare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1755 - 1755 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats i "behärskad senbarock". Snickaråldermannen Petter Aspelin, ÖrebroBildhuggare Thorman, StockholmKonterfejaren Göransson, Stockholm

Ernst Philip Thorman (Konstnär - Bildhuggare)

Petter Aspelin (Hantverkare - Snickare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1755 - 1755 Fast inredning - altarring
Ny altarring. Snickaråldermannen Petter Aspelin, ÖrebroBildhuggare Thorman, StockholmKonterfejaren Göransson, Stockholm

Petter Aspelin (Hantverkare - Snickare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1755 - 1755 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol. Snickaråldermannen Petter Aspelin, ÖrebroBildhuggare Thorman, StockholmKonterfejaren Göransson, Stockholm

Ernst Philip Thorman (Konstnär - Bildhuggare)

Petter Aspelin (Hantverkare - Snickare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1824 - 1825 Ändring - tillbyggnad
Kyrkans västprati byggdes om. Det medeltida tornet samt västgaveln revs. Långhuset förlängdes åt väster

Johan Holmberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1824 - 1825 Nybyggnad - Torn
Det medeltida tornet revs. Ett nytt torn uppfördes

Johan Holmberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1824 - 1825 Ändring - påbyggnad
Samtliga murar påbyggdes och kyrkan fick en ny, flackare taklutning.

Johan Holmberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1824 - 1825 Ändring - ombyggnad
Sakristian byggdes om. Huvudingång i söder togs upp. Fönstren fick sin nuvarande form.

Johan Holmberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1857 - 1857 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes ut

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1906 - 1906 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersattes med mönsterlagt skiffertak

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1906 - 1908 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Interiören fick en målad jugenddekor med språkband

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1906 - 1908 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning

Harald Dahlstedt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1906 - 1908 Fast inredning - altarring
Altarringen som var dekorerad med fyra pilastrar försågs med lister och ornament.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1914 - 1914 Brand
Brand i kyrkans tak. Kyrkans inre skadas av vatten.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk tillverkat 1910 bakom befintlig fasad från 1857.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1937 - 1937 Ändring - restaurering
Dekormåleriet målades över, ommålning av väggar, valv, bänkar, altarskrank, predikstol mm. Omförgyllning av predikstol, altare, läktarbarriär. Insättning av antikglas i korfönstren. Minnestavla över södra portalen renoverades.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1939 - 1940 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den spruckna lillklockan göts om.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats var vid denna tid målade i vitt, rosa och guld. (eventuellt även läktarbarriären då man kan se rosa färg under befintlig.)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1949 - 1949 Fast inredning - predikstol
Predikstol var vid denna tid målade i vitt, rosa och guld. (eventuellt även läktarbarriären då man kan se rosa färg under befintlig.)
År 1949 - 1949 Specifika inventarier - dopfunt
Den romanska dopfunten lagades och försågs med modern fot.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
Fyra bänkar togs bort under läktaren samt en i koret. Övriga bänkar byggdes om med na gavlar och ny färgsättning

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen fick sin nuvarande färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - predikstol
Predikstolen fick sin ursprungliga färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och valv rengjordes, lagades och målades. Läktarbarriären ommålades

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv i vapenhuset

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Taklist av trä, byttes ut mot en av tegel. En ny trappa i vapenhuset av ek, en trappa togs bort

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Orgeln rengjordes, omstämdes, omdisponerades och försågs med nya stämmor.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan avfärgades med plastfärg, Drywall.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Renovering av fasader. Nedknackning och lagning av puts samt avfärgning, gulvita fasader med vita omfattningar. Sockel av cement togs bort, ersattes med ny av kalkbruk, avfärgades grå. Trasigt takskiffer byttes ut. Tornkorset förgylldes, tornhuven ommålades och tornluckorna tjärades.

Jan Helgestrand (Arkitekt)

K-Konsult (Arkitektkontor)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1974 - 1975 Ändring - restaurering, interiör
Sex bänkar togs bort. Läktarunderbyggnad uppfördes. Innertaket kläddes med väv. Målning av väggar och tak. Bänkarna bättringmålades. Dörrar och trösklar togs bort på altarringen, konservering av altare.

Jan Helgestrand (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Fast inredning - bänkinredning
Sex bänkar togs bort. Bänkarna bättringsmålades

Jan Helgestrand (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad uppfördes

Jan Helgstrand (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket kläddes med väv

Jan Helgestrand (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Fast inredning - altarring
Dörrar och trösklar togs bort på altarringen

Jan Helgestrand (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Fast inredning - altare
Konservering av altare

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1974 - 1975 Konservatorsarbeten
Konservering av altare

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1975 (Publikation)

År 1982 - 1982 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåp ombyggdes för liggande förvaring.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverades och tillbyggdes med 4 stämmor

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering av tornet, putslagning, avfärgning, plåt- och målningsarbete. Trappa omfogades.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
Borttagning av väv i tak. Dopfunten flyttades från koret till kyrkans bakre del. Ny läktarunderbyggnad med ny sakristia. Kyrktorg och dopplats i långhusets västra del. Nu takarmatur och lampetter. Altarringen togs bort

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
Omputsning och ommålning invändigt

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv under bänkarna

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Fast inredning - altare
Nya liturgiska möbler, murat fristående altare

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Underhåll - fönster
Nytt glas i korfönstren. Renovering och målning av fönster

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappanpassning av entrén i väster. Höjdskillnader i vapenhusets golv togs bort.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären fick flera fyllningar och målades om

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2000 Fast inredning - altarring
Altarringen togs bort

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2014 - 2014 Brand - delvis förstörd