Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKEBERG SKÄRMARTORP 1:2 - husnr 1, HIDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hidingenya.165

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HIDINGE NYA KYRKA (akt.), HIDINGE KYRKA (akt.)

1865 - 1869

1866 - 1869

Örebro
Lekeberg
Närke
Hidinge
Knista församling
Strängnäs stift
Hidinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1865 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nygotisk kyrka uppfördes med rektangulär plan, korsarmar i norr och söder, femsidigt avslutat kor i öster flankerat av sakristia och sammanträdesrum, torn i väster. Fasaderna av murad kalksten putsades, skiffertak och blyspröjsade fönster. Ark. Carl Lundmark, ÖrebroViss medverkan vid uppförande av tornet av Ark. Fridolf Wijnblad, Örebro

Carl Lundmark (Arkitekt)

Carl Wijnblad (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1866 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och torn

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1866 - 1886 Nybyggnad - Torn

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1866 - 1869 Nybyggnad - Korparti

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1866 - 1869 Nybyggnad - Korsarm/ar

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1866 - 1869 Nybyggnad - Sakristia

Carl Lundmark (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel
Första orgeln

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats i nygotisk stil med jugendprägel

Charles Falk (Konstnär - Bildhuggare)

Lanna stenhuggeri (Firma)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1920 - 1929 Underhåll - interiör
Invändig renovering. Korsarmarnas läktare togs bort lika så deras tillhörande utvändiga trapphus. Orgeln påbättrades, takbjälkarna målades i samma färg som väggarna (cremefärg), innanfönster sattes in. Pardörrar sattes in.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Hidinge nya kyrka (Publikation)

År 1921 - 1921 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1946 - 1946 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten, skänkt av dir Eric Söderberg med fru, Lanna

Hidinge nya kyrka (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - läktare
Läktaren förstorades

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv i vapenhuset

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet målades om, inredningen målades och konserverades

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
Ljuskronorna elektrifierades

Einar Lundberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1969 (Publikation)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad
Förslag till ny sakristia, utfört????

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1979 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad inreddes

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1979 - 1980 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2005 - 2005 Ändring
Längst bak är två bänkar på var sida borttagna. Provisoriska skärmväggar av tryckimpregnerat trä. Bord och stolar uppställda som café.

Vid besök maj 2005 (Okänd)

År 2006 - 2006 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd för ny avskärmning av kyrktorg samt tillhörande möbler.

Örebro läns museum (Arkiv)