Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO NORRHULT 1:66 - husnr 1, MULLHYTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mullhyttan 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MULLNYTTANS KYRKA (akt.), MULLHYTTANS KYRKA (akt.)

1926 - 1927

1927 - 1927

Örebro
Lekeberg
Närke
Kvistbro
Knista församling
Strängnäs stift
Mullhyttans kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ett kapell uppfördes med utgångspunkt i ett ej färdigbyggt boningshus. En vitputsad träbyggnad täckt av sadeltak med takryttare. Invändigt en kyrksal och församlingsrum.Kyrkorum med tredelat tak och smalare lägre kor, flankerat av sakristia och förråd. Korets mittfönster försågs med glasmålning. Innertak och väggar målades i en brun ton. Bänkarna och panelen i en mörkbrun kulör. Ovanför koret, på väggen, en dekorationsmålning av konstnären Bror Drake af Hagelrum, Örebro.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1926 - 1927 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ovanför koret, på väggen, en dekorationsmålning av konstnären Bror Drake af Hagelrum

Bror Drake av Hagelsrum (Konstnär - Dekormålare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Sakristia

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Korparti

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Fast inredning - glasmålning
Korets mittfönster försågs med glasmålning
År 1935 - 1935 Ändring
Kapellföreningen överlämnade kyrkan till församlingen

Mullhyttans kyrka 70 år, Kvistbro kyrkoråd (Okänd)

År 1943 - 1943 Fast inredning - orgel
Ny/första orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering
Ett gravkapell ordnades i källaren, ny utbyggnad så sakristian fick separat ingång. Två fönster togs upp i korväggen och försågs med glasmålningar överflyttade från Kvistbro kyrka. Ny färgsättning. Församlingssalen försågs med öppen spis. Ny elinstallation.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad
Ett gravkapell ordnades i källaren, ny utbyggnad så sakristian fick separat ingång.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster togs upp i korväggen

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren försågs med glasmålningar överflyttade från Kvistbro kyrka

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Församlingssalen försågs med öppen spis

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
Ny elinstallation

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1975 - 1975 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - el
Komplettering av belysning

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans entréparti tillbyggdes, befintlig entrédörr och gavelfönster flyttades ut i den nya fasaden

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändigt nytt hwc, befintligt kök utvidgades, personalutrymmen på andra våningen inreddes

Örebro läns museum (Arkiv)