Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKEBERG NORDANKYRKA 1:5 - husnr 1, TÅNGERÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

13. exteriör, södra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÅNGERÅSA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1348 - 1349

Örebro
Lekeberg
Närke
Tångeråsa
Edsbergs församling
Strängnäs stift
Tångeråsa kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Dendrokronologisk undersökning daterar kyrkan till 1200-talet
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1230 - 1260 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1290 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Koret uppförs

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1300 - 1399 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1348 - 1349 Nybyggnad
Långhuset uppförs, det finns även äldre material i stommen som troligtvis är återanvänt.

Sundström, Maria. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling. (Okänd)

År 1350 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1400 - 1534 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggmålningar (koret, ev. även långhus)

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri (Publikation)

År 1455 - 1460 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian (murad) uppförs

Sundström, Maria. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling. (Okänd)

År 1660 - 1660 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invänidg ommålning, blågrön nyans.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1694 - 1694 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus uppförs väster om kyrkan.

Sundström, Maria. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling. (Okänd)

År 1728 - 1728 Fast inredning - läktare
Läktare med målad barriär (de 12 apostlarna) byggs i väster.

Sundström, Maria. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling. (Okänd)

År 1739 - 1739 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1739 - 1739 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig målning, blågrön nyans. Draperingsmålning i koret.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1805 - 1805 Nybyggnad - Vapenhus
År 1805 - 1805 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset i söder togs bort- blev bårhus. Sydportalen sattes igen. Nytt vapenhus i väster byggs.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1805 - 1805 Fast inredning - orgel
Orgel med 8 stämmor och 1 manual.

Pehr Strand (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1805 - 1805 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs, barriären återanvänds.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1884 - 1884 Ändring - restaurering, interiör
Omgestaltning av interiören i fornnordisk stil. Väggarna panelkläddes. Dekormåleri på väggar och valv. Ny färgsättning på all inredning.

Carl Möller (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1909 (Publikation)

År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster förstorades.

Carl Möller (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1909 (Publikation)

År 1884 - 1884 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Carl Möller (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1909 (Publikation)

År 1884 - 1884 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1909 (Publikation)

År 1884 - 1884 Teknisk installation - värme
Järnkamin installerades.

Carl Möller (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1909 (Publikation)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - värme
Sakristian fick murad spis och förses med skorsten.

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1934 - 1935 Ändring - restaurering, interiör
Återskapande av 1600- och 1700-tals interiören. Åter till den blågröna färgsättningen av väggar och valv.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1935 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på målningsfragment och fast inredning

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1935 Fast inredning - predikstol
Dekorationsmåleri på väggar.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1935 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades och fick nytt ljudtak.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning efter äldre förebild

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1935 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i fönster på norrsidan.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1968 - 1968 Konservatorsarbeten
Restaurering av draperimålning i koret.

Helge Christensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1972 - 1972 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altaruppsats.

Helge Christensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelrestaurering

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida glasmålning. Konservator, Bayerisce Hofglasmalerei Gustav van Treeck, under ledning av dr Peter van Treeck, München

Bayerische Hofglasmalerei, München (Firma)

Gustaf van Treeck (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Tjärstrykning av fasad och tak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Inre renovering.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Närke-konservatorn (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Rengöring av interiören, konservatorsarbeten.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Närke-konservatorn (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - fönster
Målning av fönster

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Närke-konservatorn (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - el
Nya elinstallationer.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelrenovering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandskydd, springklersystem.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2006 - 2006 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk undersökning. Koret uppfördes vid 1200-talets slut, långhuset förmodligen vid 1340-talets slut, sakristian uppförde vid mitten av 1400-talet och vapenhuset (i dag fristående nordväst om kyrkan) 1600-talets slut.

Sundström, Maria. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling. (Okänd)