Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO KVISTBRO PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, KVISTBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kvistbro 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVISTBRO KYRKA (akt.)

1150 - 1549

1662 - 1662

1662 - 1662

Örebro
Lekeberg
Närke
Kvistbro
Knista församling
Strängnäs stift
Kvistbro kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1150 - 1549 Nybyggnad
Någongång under medeltiden uppfördes en kyrka av trä med sakristia av sten.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1400 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Kvarstår efter en medeltida kyrka
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och två vapenhus
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Korparti
År 1662 - 1662 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
En spånklädd timmerkyrka med avlång, åttkantig plan, smalare kvadratiskt kor, vapenhus både i väster och söder. Taket täcktes med valmat sadeltak. Sakristian av sten är troligtvis kvar från en tidigare medeltida kyrka.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1662 - 1690 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol i barockstil. Troligtvis skänkt av bergsfogden Jöns Eriksson Grubb, Svartå bruk

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkan får ny altaruppsats i barockstil. Skänkt av bergsfogden Jöns Eriksson Grubb på Svartå bruk

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1689 - 1689 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Eventuellt försågs kyrkan vid denna tid med dekorationsmålningar, änglabilder, skyar och bibliska språkband.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1770 - 1789 Ändring - restaurering, interiör
Invändigt togs många målningar bort och därefter vitmålades kyrkorummet. Predikstolen fick nya marmoreringar och oäkta förgyllning.

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades
År 1795 - 1795 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt vitströks kyrkan igen

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1801 - 1801 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstret sattes igen

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1801 - 1801 Specifika inventarier - altartavla
Ny tavla, Jesus i Getsemane

E A Lund (Konstnär)

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel."år 1856 tillökades den gamla läktaren med en ny dylik på hvilken men byggde en orgel" Till hembygden 1911

Anders Gustaf Nygren (Orgelbyggare)

Till hembygden 1911 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring - restaurering, interiör
Invändigt kläddes väggar och tak med pärlspontpanel och dekorerades med schablonmåleri, den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar. Nya fönster togs upp i koret. Installation av värmeledningar.

P Andersson (Arkitekt)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1892 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar

P Andersson (Arkitekt)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster togs upp i koret

P Andersson (Arkitekt)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledningar

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1896 - 1896 Underhåll - målningsarbete, exteriör
De spånklädda fasaderna ströks med ljus oljefärg.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1896 - 1896 Underhåll - golv
Inläggning av nytt trägolvw
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Inläggning av nytt trägolv

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändigt fick kyrkan en ny röd spånbeklädnad samt ny isolering

Holger Sahlqvist (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Invändigt borttogs panelen, timret blottades och äldre dekormåleri framkom på väggar och i tak. Draperimålning bakom predikstolens ursprungliga plats, bakom altaruppsatsen samt som en bröstning på väggarna togs fram och kompletterades. Predikstolen flyttades till sin ursprungliga plats i nordöstra hörnet. Fönstren försågs med antikglas och blyspröjs, några fönster förminskades. Altaruppsatsens och predikstolens ursprungliga färgsättning återställdes.

F Henkelman (Konstnär)

Holger Sahlqvist (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Holger Sahlqvist (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, golv
Nya kalkstensgolv i sakristian och vapenhusen

Holger Sahlqvist (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av närkekalksten, ritad av arkitekten

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster sattes igen i korets östvägg och det tidigare mittfönstret i samma vägg togs upp och försågs med ny glasmålning

Holger Sahlqvist (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk bakom befintlig fasad

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Det tidigare mittfönstret togs upp och försågs med en ny glasmålning

F Henkelman (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Ny el-installation

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Ny bänkvärme

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1962 - 1962 Underhåll - takomläggning
Nov 1961 tillstånd för omläggning av kyrkans spåntak.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Installation av kororgel i sex stämmor, placerades direkt till höger (söder) om koret.

Jerk Alton (Arkitekt)

Walter Thür Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1991 - 1992 Ändring - ombyggnad, exteriör
Hwc inrymdes i södra vapenhuset, tidigare förråd och elcentral.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - brandskydd
Brandskydd med sprinkler installerades

Örebro läns museum (Arkiv)