Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKEBERG KRÄCKLINGE 10:2 - husnr 1, KRÄCKLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1. exteriör, västra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRÄCKLINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1150 - 1250

1766 - 1766

Örebro
Lekeberg
Närke
Kräcklinge
Edsbergs församling
Strängnäs stift
Kräcklinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kräcklinge kyrka uppfördes troligen som en romansk stenkyrka med rektangulärt långhus och smalare, rakt avslutat kor i öster samt torn i väster någon gång under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Någon gång under medeltiden utvidgades denna kyrka till en salkyrka genom att koret breddades och förlängdes. Denna kyrka var även försedd med ett vapenhus framför sydportalen. Taken var - åtminstone efter 1500-talet - spåntäckta och rödtjärade.

1647-48 fälls timret för klockstapeln.

Vid 1700-talets mitt fick kyrkan sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad som var klar 1766. Kyrkan breddades åt söder och försågs med ett tresidigt k...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus och vapenhus. Breddade vid ombyggnationen 1766
År 1150 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggs med rektangulärt långhus, smalare kor i öster och torn i väster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1250 - 1500 Ändring - tillbyggnad
Koret breddas

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1250 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillbyggs på norra sidan.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1480 - 1490 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuts.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1666 - 1666 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i kalksten.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1766 - 1766 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och vapenhus. Delar av långhusets och vapenhusets västra och norra murverk kvarstår från den medeltida kyrkan.
År 1766 - 1766 Nybyggnad - Vapenhus
År 1766 - 1766 Nybyggnad - Korparti
År 1766 - 1766 Ändring - ombyggnad
Kyrkan breddas åt söder och förses med tresidigt avslutat kor i öster och brett vapenhus i väster. Det medeltida tornet revs.

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1768 - 1768 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen skänks till kyrkan

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1770 - 1770 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänks till kyrkan

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1882 - 1882 Ändring - restaurering
Invändig restaurering med nya öppna bänkar, ny altarring och nya nummertavlor.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1882 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1882 - 1882 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1886 - 1886 Teknisk installation - värme
Värmeugn

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1896 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak på sakristian.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1904 - 1904 Underhåll - takomläggning
Skiffertak, tidigare spåntak

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya karmar och fönsterbågar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, takstol
Takförstärkning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - omputsning
In- och utvändig putslagning och avfärgning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Orgelombyggnad till 24 stämmor.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1945 - 1945 Äldre kulturhistorisk inventering
Skrivelse: "Kyrkan är utvändigt spritputsad i gul ton med omfattningar och hörnor i vit slätputs. Takbeläggning av skiffer utom på sakristian som har plåttak."

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering interiör

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altare
Nytt altare

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Konservatorsarbeten
Äldre färgsättning på altaruppsats och predikstol framtagen. Draperingsmålningar kring fönstren framtogs.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Ny inskriftstavla av textil längst ner på altaruppsatsen ersatte ursprungligt givarvapen.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från koret till långhuset.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - interiör
Rengöring av väggar och tak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - fönster
Nytt glas i fönsterbågarna.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Byggnadsarkeologisk undersökning
Undersökning av Bergensköldska gravkoret under kyrkgolvet.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrifiering.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - exteriör
Nedtagning av puts samt omputsning och avfärgning, uppsättning av hängrännor och stuprör.

Arne Philips (Arkitekt)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

Till hembygden 1955 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1988 - 1988 Fast inredning - glasmålning
Uppsättning av glasmålningar i korfönster (mot RAÄ:s beslut)

Constantin Mara (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sundström, Maria, ”Kräcklinge kyrka, en studie av kyrkan, dess byggnadshistoria och det medletida altarskåpet”. C- uppsats 2003 (Okänd)

År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Invändig renovering. Rengöring/kalkning av väggar och tak. Målning av dörrar och fönster m.m. Nya radiatorer. Ny färgsättning på bänkinredningen. Rekonstruktion av marmorering på orgelläktare.

LB Byggkonsult (Firma)

Leif Brorson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altaruppsats, predikstol, epitafium, väggar och kolonner.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - altarskåp
Medeltida altarskåp flyttas tillbaka till kyrkan. Deponerat till Örebro läns museum samt funnits i Hidinge gamla kyrka.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Omläggning av skiffertaket med tillhörande plåtarbeten. Förgyllning av kors. Putslagning och avfärgning av fasaderna. Lagning och målning av fönster.

LB Byggkonsult (Firma)

Leif Brorson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Örebro läns museum (Arkiv)