Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKEBERG HIDINGE 13:1 - husnr 1, HIDINGE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hidinge gamla 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HIDINGE GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1224

Örebro
Lekeberg
Närke
Hidinge
Knista församling
Strängnäs stift
Hidinge gamla kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1224 Nybyggnad
En stenkyrka med långhus och smalare kor uppfördes.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Korparti
Koret breddades och förlängdes

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppfördes i norr
År 1350 - 1549 Valvslagning
Valv slogs i kyrkorummet

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av trä uppfördes vid södra portalen

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1400 - 1549 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1680 - 1680 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes på norra sidan

Nils Eriksson (Hantverkare - Snickare)

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1681 - 1681 Fast inredning - bänkinredning
Ny/första bänkinredningen

Nils Snickare (Hantverkare - Snickare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Ny/första predikstolen

Nils Snickare (Hantverkare - Snickare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1694 - 1694 Nybyggnad - Torn
Ett timrat torn tillfogades i väster

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
Predikstolen försågs med dekormåleri

Eric Olofsson (Konstnär - Dekormålare)

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad, golv
Ett plankgolv lades ovanpå sakristians ursprungliga kalkstenstrappor

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1730 - 1749 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren utvidgades

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1744 - 1745 Underhåll - golv
Golvet bättrades

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1744 - 1745 Fast inredning - läktare
Läktaren bättrades. En ny läktare uppfördes i kyrkans tillbyggnad

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1744 - 1745 Ändring - ombyggnad
Under sakristians golv gjordes en liten vinkällare

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1778 - 1778 Teknisk installation - värme
Sakristian försågs med eldstad, kyrkans första

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1780 - 1780 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades delvis om, ej de fyra fälten med evangelisterna.

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1790 - 1799 Ändring - ombyggnad
Kyrkans äldsta del stärktes och förbands med kraftiga ankarjärn och strävor.

Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen (Publikation)

År 1820 - 1821 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönster

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1869 - 1869 Tagen ur bruk
När Hidinge nya kyrka blev färdig auktionerades inventarierna ut och kyrkan lämnades öde.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring
Tornet revs, läktaren togs bort och bågöppningen murades igen.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1922 - 1924 Underhåll
Underhållsåtgärder utfördes. Kyrkans södra och sakristians västra takfall omtäcktes av spån, övriga kompletterats. Taken tjärades. Ytterväggarnas puts lagades och avfärgades i gulvit ton. Sakristian fick cementgolv. Trasiga fönsterrutor kompletterades.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1922 - 1924 Underhåll - takomläggning
Kyrkans södra och sakristians västra takfall omtäcktes av spån, övriga kompletterades. Taken tjärades

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1922 - 1924 Underhåll - Omputsning, exteriör
Ytterväggarnas puts lagades och avfärgades i gulvit ton

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Sakristian fick cementgolv

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1922 - 1924 Underhåll - fönster
Trasiga fönsterrutor kompletterades

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
De tak som inte omtäcktes 1922-24 lagades och hela taket tjärströks.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1936 - 1937 Ändring - restaurering
Kyrkans spåntak renoverades/förnyades, putsarbeten utfördes på fasaderna, ny västportal. Golvet från det gamla vapenhuset dokumenterades. Fönster i kortets östra vägg murades igen.Några av kyrkans äldre inventarier återfördes till kyrkan. Ny sluten bänkinredning efter förebild av den ursprungliga. Predikstolen och den medeltida dopfunten konserveradesoch kompletterades. Kalkstens -golvet sänktes, justerades och kompletterades, sakristians cementgolv ersattes med kalksten. Ny värmeanläggning. Ny altarring. Nya nummertavlor och en ny ljuskrona (av smide och svarvat trä) anskaffades

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Underhåll - takomläggning
Kyrkans spåntak renoverades/förnyades,

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsarbeten utfördes på fasaderna

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, port
Ny västportal.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i kortets östra vägg murades igen
År 1936 - 1937 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning efter förebild av den ursprungliga.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Konservatorsarbeten
Predikstolen och den medeltida dopfunten konserveradesoch kompletterades

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolvet sänktes, justerades och kompletterades, sakristians cementgolv ersattes med kalksten.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Återinvigning
Kyrkan togs åter i bruk

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1939 - 1939 Specifika inventarier - altarskåp
Till kyrkan deponerades ett medeltida altarskåp från Kräcklinge k:a.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - Omputsning, exteriör
Exteriören fick ny puts

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1974 - 1975 Underhåll - takstol
Sättningsskador, takstolarna kompletterades med horisontella dragkraftupptagande virke.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1990 - 1999 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt altarskåp av Orvar Pettersson, kyrkoherde i församlingen.

Inventeringstillfället av Henry Sahlqvist (Okänd)

År 1990 - 1999 Fast inredning - orgel
Ny digital orgel, av märket "Allen".

Inventeringstillfället av Henry Sahlqvist (Okänd)

År 1991 - 1991 Ändring - restaurering
Komplettering av takspån samt tjärstrykning. Rengöring och lagning av puts. Ny utformning av västportal i romansk stil samt ny port. Sydportalens medeltida dörr renoverades. Fönstersnickerier måladedes.Invändig lagning av puts och avfärgning av väggar och valv. Målningar i valven rengjordes. Trägolvet under bänkarna byttes ut mot kalksten. Nytt värme- och elsystem. Nytt vindfång i väster med skåp.Nytt altare uppmurades av råhuggen kalksten. Altarringen togs bort. Komplettering och ny belysning. Ny fot på predikstol. Bänkar togs bort längst fram samt längst bak Bänkarna målades om efter äldre färglager på kyrkvärdsbänkarna. Ny ambo. Sakristians väggar och tak fick samma behandling som kyrkorummet. Ny textilförvaring, järndörren renoverades.

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Komplettering av takspån samt tjärstrykning

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Underhåll - Omputsning, exteriör
Rengöring och lagning av puts

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, port
Ny utformning av västportal i romansk stil samt ny port.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Underhåll - port
Sydportalens medeltida dörr renoverades

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Underhåll - fönster
Fönstersnickerier målades

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Underhåll - Omputsning, interiör
Invändig lagning av puts och avfärgning av väggar och valv. Målninarna i valven rengjordes. Sakristians väggar och tak fick samma behandling som kyrkorummet.

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet under bänkarna byttes ut mot kalksten

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Nytt el-system. Komplettering och ny belysning

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång i väster.

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altare
Nytt altare murades av råghuggen kalksten

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altarring
Altarringen togs bort

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Fast inredning - predikstol
Ny fot på predikstol

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort längst fram samt längst bak. Bänkarna målades om efter äldre färglager på kyrkbänkarna

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet åter till Kräcklinge kyrka.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Montering av fästanordning för livlinor på yttertak.Taket tjärades

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Kyrkan fick nytt spåntak

Örebro läns museum (Arkiv)