Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKEBERG HACKVADS KYRKA 1:1 - husnr 1, HACKVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

14. exteriör, norra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HACKVADS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1779 - 1782

1780 - 1782

1909 - 1910

Örebro
Lekeberg
Närke
Hackvad
Edsbergs församling
Strängnäs stift
Hackvads kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

1100-tal:
Troligen uppförs under 1100-talet en stenkyrka med torn i väster. Tornet var av den karakteristiska Närketypen med uppåt avtrappande murliv. I tornets övre del fanns ljudöppningar med mittkolonett av huggen sten.

1700-tal:
På 1760-talet var kyrkan i dåligt skick och för liten för församlingen så man beslutade att utvidga den. I ett protokoll från en prostvisitation 1763 kan man läsa att man beslutade att hålla auktion på kyrkans medeltida inventarier, bl a ett rökelsekar och en järnljusstake.

1779-82 utvidgades kyrkan genom att ett nytt långhus med tresidigt kor och sakristia fogades till det medeltida tornet. Tak...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den romanska stenkyrkan byggs med uppåt avsmalnande torn i väster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1779 - 1782 Nybyggnad
Det medeltida långhuset rivs och nytt långhus med tresidigt kor och sakristia i norr byggs.

Daniel Moberg (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1780 - 1782 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Delar av långhusets västra murverk kvarstår från den ursprungliga kyrkan.
År 1780 - 1782 Nybyggnad - Sakristia
År 1780 - 1782 Nybyggnad - Korparti
År 1784 - 1784 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1784 - 1784 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla anskaffades

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1902 - 1902 Brand
Kyrkan brinner ned

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1909 - 1909 Brand
Efter en omfattande brand uppförs en ny kyrka med användning av de gamla murarna

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1909 - 1910 Nybyggnad
Kyrkan nybyggs med återanvändande av de äldre murarna och tornet.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Kaspar Thorsell, Göteborg (Orgelbyggare)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1909 - 1910 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två kyrkklockor

Johannes A Beckman (Klockgjutare)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning av interiören.

Ivar Wennerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Ivar Wennerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elinstallationer för värme och belysning

Ivar Wennerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av valven

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - interiör
Invändig renovering. Ursprunglig färgsättning återskapas.

LB Byggkonsult (Firma)

P E Lindström, Åsbro (Hantverkare - Målare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig putsrenovering

Fjugesta fasadputs (Firma)

LB Byggkonsult (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig målning i sakristian med återställande av äldre färger samt ombyggnad och komplettering av befintlig skåpinredning.

LB Byggkonsult (Firma)

P E Lindström, Åsbro (Hantverkare - Målare)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2006 - 2006 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd att lägga om tegeltaket, avses att utföras 2008.

LB Byggkonsult (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)