Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO GRÄVE KYRKA 1:1 - husnr 1, GRÄVE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÄVE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1175 - 1199

1762 - 1764

Örebro
Örebro
Närke
Gräve
Tysslinge församling
Strängnäs stift
Gräve-Åkerby 211

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och torn. Av det ursprungligar långhuset kvarstår endast västmuren.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1175 - 1199 Nybyggnad
Kyrka uppfördes. Torn med avtrappat murliv, tornkapell i andra våningen, rektangulärt långhus och smalare kor.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1200 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillbyggdes i norr

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1590 - 1590 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Borchart Jensen (Klockgjutare)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1617 - 1617 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1635 - 1635 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol. Skänkt av fru Dorotea vom Tisenhausen

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1726 - 1726 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats inköpt i Stockholm

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1727 - 1727 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ommålades

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Ändring - ombyggnad
Långhuset revs och ersattes med ett nytt rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor och sakristia i norr. Tornet behölls samt delar av västra gavelväggen. Entrén i tornet förstorades, rusticerad omfattning. Taket täcktes med spån. Ny inredning så som altaruppsats, altare, altarring, predikstol samt sluten bänkinredning. Donator och initiativtagare till ombyggnad, lagman Aleph Anrep, Åkerby herrgård.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Nybyggnad - Korparti
Nytt, tresidigt avslutat kor
År 1762 - 1764 Ändring - ombyggnad, port
Entrén i tornet förstorades, rusticerad omfattning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Underhåll - takomläggning
Taket täcktes med spån

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Fast inredning - altare
Nytt altare

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1762 - 1764 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinrednin

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1766 - 1766 Underhåll - målningsarbete
Bänkinredningen målades. Den marmorerades i grönt med gula lister i likhet med predikstol och altartavla.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1777 - 1778 Teknisk installation - värme
Sakristian får en murad spis

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1804 - 1804 Underhåll - takomläggning
Tornet täcks med en ny plåthuv krönt av förgyllt kors.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1805 - 1805 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjöts. Gjuten hos Olof Kiulanders änka, Örebro

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1824 - 1824 Underhåll - takomläggning
Torntaket täcktes med plåt, ej falsad utan med överlappningsteknik. Tidigare spån.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1827 - 1827 Underhåll - takomläggning
Torntaket lades 1824 och 1827 med småplåtar och pikades med överlappningsteknik. Se 1824

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1837 - 1837 Teknisk installation - värme
Sakristian försågs med en gjutjärnskamin av bergslagstyp.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1844 - 1844 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Yttertaket reparerades, sprickor i väggarna lagades

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1844 - 1844 Underhåll - stomme
Sprickor i väggarna lagades

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1844 - 1844 Ändring - ombyggnad, golv
Från Kumla inköptes kalkstenshällar till kyrkgolvet

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1855 - 1855 Underhåll - takomläggning
Kyrktakets södra sida lades med pålt, tidigare spån

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1881 - 1882 Underhåll - takomläggning
Kyrkans östra takfall samt östra sidan av sakristians tak lades med plåt
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
Ny orgel (kanske den första)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1892 - 1892 Teknisk installation - värme
Kyrkorummet försågs med kamin

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1896 - 1896 Underhåll - takomläggning
Kyrktakets norra sida samt östra sidan av sakristians tak lades med plåt. Tornhuven lagades

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1899 - 1899 Ändring - restaurering, interiör
Nya öppna bänkar, nytt trägolv i bänkkvarteren, nytt kalkstensgolv i kor och mittgång. Korets gamla kalkstensgolv lades i vapenhuset. Koret försågs med hyvlade kalkstensplattor. Alla inventarier i koret ommålades, väggarna försågs med kvadermålning och schablonmålade lister. Predikstol och altaruppsats ommålades i beige och gulbrun ton.

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Nya, öppna bänkar

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv i kor och långhus. Koret försågs med hyvlade kalkstenslpattor

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1899 - 1899 Underhåll - målningsarbete
Alla invenarier i koret ommålades, väggarna försågs med kvadermålning och schablonmålade lister.

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ommålades i beige och gulbrun ton

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ommålades i beige och gulbrun ton

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1919 - 1919 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggdekoren som tillkom 1899 målades över i en grå ton, man sparade den målade dekorlisten längst taklisten.

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1929 - 1929 Fast inredning - glasmålning
Nya glasmålningar i korfönstren

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1930 - 1930 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1934 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren uppfördes

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 9 stämmor

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Den målade dekorlisten och dekorlist vid bröstpanelen övermålades
År 1938 - 1949 Ändring - restaurering, interiör
Sakristian renoverades. Nytt trägolv, nytt klädskåp, nya möbler, nytt altare.

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1958 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering, dränering. Lagning av sprickor i murverket, fasaderna avfärgades. Målning av snickerier. Målning av plåttak. Förgyllning av korset.

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Målning av snickerier

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärknking

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen får sin ursprungliga färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Fast inredning - altarring
Altarringen får sin ursprungliga färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Fast inredning - predikstol
Predikstolen får sin ursprungliga färgsättning

Olle Hellström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet ommålades

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Teknisk installation - värme
Kaminen i kyrkorummet togs bort. Ny värmeanläggning, el.

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Ändring - ombyggnad, golv
Under bänkkvarteren göts golv av cement med nytt trägolv över. Sakristian fick nytt golv av tegel samt ny piscina.

Lars Arborelius (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1957 - 1958 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring placerades på läktaren

Lars Arborelius (Arkitekt)

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1959 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Renovering och konservering av tornkapellet

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln utökades med 4 stämmor till 12

Gräve kyrka, Persson Bengt, 1993 (Okänd)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av tak

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Lagning av plåttak, putslagning samt avfärgning av fasaden, rosa på fasaden och bruten vit i fönstersmygarna. Ommålning av snickerier. Förgyllning av tornkors.

L B Byggkonsult AB (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1998 - 1999 Ändring - restaurering
Delar av det äldre svartplåtstaket renoverades, samt i övrigt omläggning med ny plåt på resterande takpartier. Putslagningar och avfärgning på tornets övre del.Invändigt, bl. a åtgärdande av mögelproblem, renovering av fönster, nytt kalkstensgolv, avfärgning av väggar och tak, ommålning av inredning. Bänkar togs bort. Konservatorsarbeten på bl. a predikstol, altaruppsats och epitafium. Nytt murat fristående altare, altarringen avkortades, gjordes delbar, nya liturgiska möbler. Nytt glas i korfönstren. Ny el- och värmeinstallation Ny textilförvaring.I sakristian rengjordes väggar och tak. Ommålning av dörrar och möbler. Eldstaden iodningställdes. Tornets medeltida fönstergluggar försågs med blyspröjsade fönsterglas. Vid inventeringstillfället var altarringen flyttad och stod längst bak i långhuset på dess norra sida.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Underhåll - takomläggning
Delar av det äldre svartplåttaktet renoverades, samt i övrigt omläggning med ny plåt på resterande partier.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putslagningar och avfärgning på tornet övre del

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Underhåll - interiör
Invändigt, bl a åtgärdande av mögelproblem

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Underhåll - fönster
Renovering av fönster. Nytt glas i korfönstren

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av väggar och tak, ommålning av inredning

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på bl a predikstol, altaruppsats och epitafium

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Fast inredning - altare
Nytt murat fristående altare

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Fast inredning - altarring
Altarringen avkortades och gjordes delbar

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Fast inredning - orgel
Renovering av orgel

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Teknisk installation - el
Ny el-installation

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Teknisk installation - värme
Ny värmeinstallation

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1998 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
I sakristian rengjordes väggar och tak. Ommålning av dörrar och möbler. Eldstaden iordningställdes. Tornets medeltida fönstergluggar försågs med blyspröjsade fönsterglas.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)