Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE MÖRSILS-BYE 3:4 - husnr 1, MÖRSILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖRSILS KYRKA (akt.)

1851 - 1853

1851 - 1853

Jämtland
Åre
Jämtland
Mörsil
Västra Storsjöbygdens församling
Härnösands stift
Byevägen 7A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Mörsils kyrka byggdes mellan 1851-53 av byggmästare Alfred M Svensson efter ritningar från Överintendentsämbetet. Efter grundläggningen anhöll församlingen om nya ritningar där bland annat kyrkorummet förlängdes, i enlighet med ett förslag av Anders Åkerlund som man tillsände ÖIÄ. En ny ritning upprättades, sannolikt av Albert Törnqvist vid ÖIÄ, och kyrkans exteriör motsvarar idag i stort sett den ändrade ritningen. Samma arkitekt och byggmästare stod även bakom uppförandet av kyrkan i Undersåker under samma tid.

År 1851 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Alfred M Svensson (Byggmästare)

Anders Åkerlund (Arkitekt)

År 1851 - 1853 Nybyggnad - Torn
Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Alfred M Svensson (Byggmästare)

Anders Åkerlund (Arkitekt)

År 1851 - 1853 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Alfred M Svensson (Byggmästare)

Anders Åkerlund (Arkitekt)

År 1851 - 1853 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur
År 1851 - 1853 Fast inredning - predikstol

Erik Söderkvist (Konstnär - Bildhuggare)

Salomon Hägglöf Häggenås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1851 - 1853 Fast inredning - bänkinredning
År 1851 - 1853 Fast inredning - läktare
År 1851 - 1853 Nybyggnad

Alfred M Svensson (Byggmästare)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1931 - 1931 Specifika inventarier - altartavla
Korsfästelsen

Bengt Hamrén (Konstnär)

År 1931 - 1931 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på läktarbarriären

Bengt Hamrén (Konstnär)

År 1931 - 1931 Ändring - restaurering

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad
År 1977 - 1977 Ändring - restaurering