Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSUND TÅSJÖ 1:110 - husnr 2, TÅSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad sydväst.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÅSJÖ KYRKA (akt.)

1872 - 1878

1872 - 1878

Jämtland
Strömsund
Ångermanland
Tåsjö
Tåsjö församling
Härnösands stift
Kyrktåsjö Köpmangatan 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Föregångaren till dagens kyrka var ett enkelt träkapell som började byggas 1762 men togs i bruk först 1773. Det var från början en tornlös kyrka med rektangulär planform och valmat högt sadeltak. Sakristian var vidbyggd norr om koret. Ett torn byggdes i väster under åren 1799- 1800 och efterhand täcktes hela långhuset av ett sadeltak. Dessförinnan hade kyrkan en klocksatapel. Interiören vitlimmades först 1818 efter att ha klätts med bräder redan 1799- 80. Altarprydnaden i form av en målad skärmvägg utfördes 1815 av målaren Mårten Olofsson från Hallen. Predikstolen tillverkades troligen under kyrkans första tillkomstår av Olof Persso...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1872 - 1878 Nybyggnad - Korparti
Torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1872 - 1878 Nybyggnad - Torn
Torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1872 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1872 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Flera år av stridigheter kring placering, val av byggnadsmaterial med mera föregick den nya kyrkans uppförande. Slutligen byggdes den dock, 1872 – 78, vid Tåsjöns strand av byggmästare Olof Andersson efter ritningar av Emil Langlet. Det var en stor treskeppig träkyrka i nygotiskt stil med dekorativa taklister och pilastrar.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Olof Andersson (Byggmästare)