Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RAGUNDA HAMMARSGÅRD 1:25 - husnr 1, RAGUNDA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4142-009.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAGUNDA GAMLA KYRKA (akt.)

1470 - 1529

1500 - 1509

Jämtland
Ragunda
Jämtland
Ragunda
Ragunda församling
Härnösands stift
Pålgård 228

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus som är orienterat i öst-västlig riktning, med en vidbyggd sakristia i nordöst. Den stora salskyrkan är väldigt bred i förhållande till dess längd vilket är ett senmedeltida drag. Troligen är kyrkan byggd i slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet.

År 1470 - 1529 Nybyggnad
År 1500 - 1509 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och sakristia
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1600 - 1799 Ändring - ombyggnad, interiör
Tredingstak
År 1600 - 1624 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningsfris med figurscener och danska riksvapnet
År 1632 - 1632 Fast inredning - predikstol
År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats

Anders Olsson, Hållborgen (Konstnär)

År 1696 - 1696 Fast inredning - altarring

Gregorius Raaf (Konstnär - Bildhuggare)

År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1895 - 1895 Ändring - restaurering
År 1910 - 1910 Ändring - restaurering
År 1925 - 1931 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning

Oscar Svensson (Konservator)

År 1925 - 1931 Fast inredning - skrank
Rekonstruktion av skrank från 1600-talets slut
År 1925 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
År 1925 - 1931 Ändring - restaurering

Elov A Fridh (Byggmästare)

Erik Salvén (Arkitekt)