Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM NÄSKOTTS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 2, NÄSKOTTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4195-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄSKOTTS KYRKA (akt.)

1876 - 1878

1876 - 1878

Jämtland
Krokom
Jämtland
Näskott
Näskotts församling
Härnösands stift
Kingsta 310

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkan är uppförd i östvästlig riktning med huvudentrén förlagd till tornet i väster. Den uppfördes i sten 1876-78 av byggmästare Olof Hillgren efter ritningar av Ernst Abraham Jacobsson. Man valde dock att göra avsteg från ritningarna under byggandets gång, och gav kyrkobyggnadens en mer förenklad utformning. Kyrkan består av ett vitputsat långhus med en sakristia i nordost och torn i väster. Norr om tornet finns en mindre tillbyggnad för toaletter som uppfördes 1973.

För ombyggnationer, renoveringar & övriga installationer i kyrkans historia hänvisas till exteriör samt interiör beskrivning.

År 1747 - 1747 Fast inredning - altaruppsats

Carl Hofverberg (Konstnär)

Jonas Pålsson Granberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1876 - 1878 Nybyggnad
År 1876 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Olof Hillgren (Byggmästare)

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Torn
Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Olof Hillgren (Byggmästare)

År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Lånhus, sakristia och torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Olof Hillgren (Byggmästare)

År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Tore Virke (Arkitekt)

År 1952 - 1954 Ändring - restaurering
Förändring av kortartiet

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - restaurering
Tillbyggnad norr om tornet
År 1986 - 1990 Ändring - restaurering
Interiören, delvis ny färgsättning
År 1995 - 1996 Underhåll - takomläggning
Byte av tegeltak till koppartak.