Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM HOTAGEN 4:1 - husnr 3, HOTAGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad norr.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOTAGENS KYRKA (akt.)

1851 - 1861

1851 - 1861

Jämtland
Krokom
Jämtland
Hotagen
Föllingebygdens församling
Härnösands stift
Hotagen 108B

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Den första kyrkobyggnaden byggdes 1795 som ett kapell. Den idag befintliga kyrkan uppfördes en bit söder om kapellet. Kapellet användes in på 1850-talet då man började arbetet med att uppföra den nya kyrkan och byggnadsdelar återanvändes då som garveri i Rötviken för att sedan rivas 1914. Ett fåtal föremål finns bevarade från kapellet i dagens kyrka. Predikstolen står i Laxvikens kapell.
Hotagens kyrka byggdes 1851-1861.

För ombyggnationer, renoveringar & övriga installationer i kyrkans historia hänvisas till exteriör samt interiör beskrivning.

År 1851 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1851 - 1861 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1851 - 1861 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Ivar Pålsson i Lungre (Hantverkare - Murare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Olof Ersson (Byggmästare)

År 1851 - 1861 Nybyggnad - Torn
Torn

Ivar Pålsson i Lungre (Hantverkare - Murare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Olof Ersson (Byggmästare)

År 1851 - 1861 Fast inredning - altaruppsats

Johan Edler d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1851 - 1861 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1851 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn

Ivar Pålsson i Lungre (Hantverkare - Murare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Olof Ersson (Byggmästare)

År 1851 - 1861 Fast inredning - bänkinredning
År 1904 - 1904 Underhåll - takomläggning
Torntaket belagt med kopparplåt.
År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiören.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - restaurering

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - läktare
År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla

Osmo Isaksson (Konstnär)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla. Den äldre altartavlan insatt i ett igensatt mittfönster på nordväggen med ett altare under.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

Osmo Isaksson (Konstnär)

År 1951 - 1951 Underhåll - exteriör
Exteriör restaurering.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - interiör
Interiör restaurering.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad
Separat ingång upptagen till sakristian. Kloret utvidgat. Vindfång.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - läktare
Läktare byggd vid västgaveln.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersatt med etrnitplattor.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Modernisering av bänkinredningen.

Anders Ekman (Arkitekt)

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Orgel.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1989 - 1989 Underhåll - takomläggning
Eternitplattorna på taket ersatta med svart försinkad plåt.
År 1991 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av textila föremål.