Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM ASPÅS FÖRSAMLINGSJORD 1:1 - husnr 1, ASPÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4194-1.TIF (byggnad)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASPÅS KYRKA (akt.)

1840 - 1840

1840 - 1840

Jämtland
Krokom
Jämtland
Aspås
Aspås församling
Härnösands stift
Övre Gräftevägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Aspås kyrka uppfördes 1840 av byggmästare Anders Åkerlund från Härnösand. Han var även upphovsman till de första ritningarna. Dessa bearbetades sedan av arkitekt Theodor Edberg vid Överintendentsämbetet. Kyrkan uppfördes med ett rektangulärt långhus med rakavslutat kor i öster, västtorn och sakristia i norr. Kyrkans exteriör har genomgått få förändringar sedan byggnadstiden. 1937-38 gjordes en omfattande interiör restaurering efter förslag av arkitekterna Sven Häggbom och Anders Ekman. Byggmästare var Elof Olofsson.


För ombyggnationer, renoveringar & övriga installationer i kyrkans historia hänvisas till exteriör samt interiör ...

Läs mer i eget fönster

År 1739 - 1740 Fast inredning - altaruppsats
Nuvarande placering på dopaltaret

Jonas Pålsson Granberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1840 - 1840 Nybyggnad
År 1840 - 1840 Nybyggnad - Torn
Torn

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Anders Åkerlund (Arkitekt)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1840 Fast inredning - predikstol

Salomon Hägglöf Häggenås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1840 - 1840 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn

Anders Åkerlund (Arkitekt)

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1840 - 1840 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Anders Åkerlund (Arkitekt)

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1842 - 1843 Fast inredning - läktare
År 1842 - 1843 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur, draperimålning och krönande strålsol

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

Jöns Bergström d.y. (Konstnär - Dekormålare)

År 1842 - 1843 Fast inredning - bänkinredning
År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel
Orgel.

Erik Peter Billström (Orgelbyggare)

År 1881 - 1881 Underhåll - omputsning
Putsarbeten på fasaderna.
År 1890 - 1900 Teknisk installation - värme
1800-talets slut Kaminer.
År 1890 - 1900 Underhåll - målningsarbete, interiör
1800-talets slut. Ommålning av interiören.
År 1922 - 1922 Underhåll - takomläggning
Sticktaket ersatt med svartmålat plåttak.
År 1927 - 1927 Underhåll - exteriör
Exteriör restaurering.
År 1927 - 1927 Underhåll - omputsning
Putsarbeten.
År 1937 - 1938 Fast inredning - bänkinredning
Modernisering av bänkinredningen med bredare sittbänkar.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Paul Jonze (Konstnär)

År 1937 - 1938 Ändring - restaurering

Anders Ekman (Arkitekt)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - exteriör
Exteriör restaurering.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - omputsning
Exterör omputsning.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - omputsning
Interiör omputsning.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - interiör
Interiör restaurering. Mittfönstret på norrväggen igenmurat interiört, framför väggen ett dopaltare med den äldre kyrkans altaruppsats ovanför.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - golv
Nytt parkettgolv i koret.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad
Nya dörrar och innanfönster. Vindfång mellan vapenhuset och kyrkorummet. Pannrum under sakristian.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiören.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Teknisk installation - värme
Värmeledning med pannrum under sakristian.

Anders Ekman (Arkitekt)

Elof Olsson (Byggmästare)

Sven Häggbom (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre målning.
År 1937 - 1938 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny dekormålning i fönsternischerna.

Paul Jonze (Konstnär)

År 1950 - 1950 Underhåll - golv
1950-tal Parkettgolv i koret.
År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme.
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Ny elektrisk belysning.
År 1983 - 1983 Ändring
Ny inredning i sakristian.
År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Ny takplåt på hela kyrkan inklusive tornhuven.
År 1989 - 1990 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av takbjälklaget.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)

År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)

År 1989 - 1990 Teknisk installation - el
Halogenkransar i ljuskronorna.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)

År 1989 - 1990 Ändring - restaurering

K-Konsult, Härnösand (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

K-Konsult, Härnösand (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

År 1989 - 1990 Underhåll - golv
Korets parkettgolv borttaget, det ursprungliga golvet framtaget.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)

År 1989 - 1990 Underhåll - interiör
Helrestaurering och omdisponering av sakristian med nya skåp.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

O Magnusson (Arkitekt)

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)